JOBSCENEN - Organist
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 12 november 2019

Organist

fuldtidsstilling

Dyssegårdskirken

Dyssegårdskirken i Gentofte provsti søger en organist med tiltrædelse medio januar 2020.

Dyssegårdskirken er en kirke hvor der i løbet af ugen kommer mange børn og voksne, og vi går op i at være åbne og imødekommende over for alle, der færdes i kirke og sognegård. Det gode fællesskab betyder meget for os, både om søndagen og i hverdagen, og vi har en bred vifte af aktiviteter samt frivillige, der yder en god indsats. Kirkeligt er vi både traditionelle og åbne over for fornyelse, vi er lyttende og reflekterende og har et godt samarbejde mellem ansatte, menighed og frivillige i kirken.

Vi ønsker at ansætte en person, der har lyst og drivkraft til at arbejde i samme retning. Vi forventer at vores kommende organist er kirkemusikalsk opdateret og fortrolig med den danske sang- og salmeskat. Til guds­tjenester og kirkelige handlinger værdsætter vi et afvekslende og bredt repertoire og vi ønsker en kirkemusiker, der har sans for liturgien. En organist, der kan give menigheden tryghed ved det kendte, men også glæde og inspiration ved oplevelsen af nyere salmer og musik. Planlægning og gennemførelse af koncerter sker i samarbejde med aktivitetsudvalget.

Organisten skal også være interesseret i at fungere som sparringspartner for kirkens to præster. Menighedsrådet har en forventning om, at vores nye organist er parat til at etablere og udvikle et korarbejde, for sognets børn og voksne. Der er beregnet ca. 20% af arbejdstiden til dette formål.

Organisten er daglig leder for kirkens fem korsangere og forventes derfor at have erfaring med korledelse.

Som ansat i Dyssegårdskirken får du, ud over de nævnte præster og sangere, følgende kolleger: 2 kordegne, 2 kirketjenere og en børne- og unge-medarbejder.

Praktiske oplysninger om kirken og sognet

Dyssegård Sogn har 9.825 indbyggere, hvoraf de 6.500 er medlemmer af folkekirken. Sognet er et stort by-sogn beliggende i den vestlige del af Gentofte Kommune. Der er i sognet mange børnefamilier. Der er 2 folkeskoler og flere børneinstitutioner. Der er ikke noget plejehjem. Kirken er indviet i 1961 og senere udbygget med en sognegård, hvor der er gode lokaler.

Orglet i Dyssegårdskirken er et TH. Frobenius orgel (bygget i 1961 og udvidet i 1965 og 1986) med 31 stemmer + 3 transmissioner. Desuden har vi et flygel (Yamaha) i kirken og der er både flygel (Hornung og Møller) og klaver i sognegården (Hornung og Møller).

Menighedsrådet har p.t. ingen aftaler med andre menighedsråd om gensidig vikarforpligtelse.

Ansættelsesforløb

Ansøgninger modtages frem til den 12. november 2019 kl. 12:00. Ansøgning skal stiles til menighedsrådets formand, Otto Mønsted Nielsen, og sendes med bilag i fortrolig mail til 7114fortrolig@sogn.dk

Prøvespil og samtale er planlagt til lørdag den 23. november i tidsrummet fra 9 til 17 med mulighed for at øve ugen inden.

Prøvespillet vil bestå af et af ansættelsesudvalget bestemt præludium, to salmer, en motet med koret og et postludium efter eget valg. Varighed af postludiet 5-6 minutter. Ved samtalen vil ansættelsesudvalgets fem medlemmer være til stede. En faglig konsulent vil lytte med ved prøvespillet.

Besked om udvalgets beslutning vil blive givet den 28. november d.å.

Tiltrædelse medio januar 2020 eller efter nærmere aftale.

Aflønning

Løn- og ansættelsesvilkår 2019:

Ansættelsen vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) samt Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister samt tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for ansøgere med kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til Ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en årsløn inden for intervallet 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget ligger indenfor 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. årligt (nutidskroner). Både lønindplacering og rådighedstillæg bestemmes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organister) fastlægges i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner), og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedsbeløbet udgør årligt kr. 23.217,10 (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. For flere oplysninger se www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Du kan læse om Dyssegårdskirken på vores hjemmeside http://www.dyssegaardskirken.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Menighedsrådsformand Otto Mønsted Nielsen på telefonnummer 20310569/mail otto@moensted.dk ,sognepræst Lisbet Rømer, telefon 39 66 40 66, eller sognepræst Thue Petersen, telefon 51 26 11 66.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Menighedsrådet for Dyssegård sogn

Kilde: Folkekirken.dk
Annonce
Annonce
Henter jobs...