JOBSCENEN - Organist
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 29 november 2019

Organist

Ommersyssel Østre Pastorat, Randers nordre provsti

 

Organist til Ommersyssel Østre Pastorat, Randers nordre provsti, Aarhus stift.

Søger ny organist til ansættelse pr. 1. februar 2020 eller før.

Så vil du spille fastelavn ind sammen med os, så søg.

 Grundet valgte organist har fået andet ansættelse, søger vi en ny organist.
12 – sogns pastorat med 3 præster og 2 organister, søger en ny organist kollega.

Arbejdsstedet er de 12 kirker, med ansættelse ved Råby menighedsråd.

Stilling er på 37 timer ugentligt.

Ommersyssel Østre Pastorat består af 12 kirker, 3 præster, kirkesangere, graver og
gravermedhjælper ved de forskellige kirker og pt. 2 organister, som vi søger en ny
kollega til.

Der er 6011 indbyggere i Ommersyssel Østre Pastorat og 5285 folkekirkemedlemmer.

Ommersyssel Østre Pastorat er i sin spæde start, så der vil være mulighed for at få
indflydelse og tænke nye tanker for pastoratets kirkeliv, med deltagelse af de
ansatte ved kirkerne.

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de 2 øvrige organister og andre
kirkefunktionærer.

Den ansatte i Ommersyssel Østre Pastorat forpligtes på:

 • Gudstjenester ved 2 kirker på søndage
 • Andre kirkelige handlinger ved de 12 kirker lige fordelt mellem de ansatte organister
 • Vikardække for kollegaer i pastoratet
 • Plejehjemsgudstjenester i pastoratet pt. 2 plejehjem
 • Kirkekapel og Sygehuskapel i Randers
 • Korledelse for Gjerlev koret og evt. andre kor
 • Deltagelse i konfirmandundervisning kan forekomme (pt varetages af anden organist)
 • Deltagelse i forskellige arrangementer arrangeret af menighedsråd og præster
 • Sørge for 4 af pastoratets orgler (Gjerlev, Enslev, Sødring og Råby kirkeorgler),
  tilsyn og sørge for vedligeholdelse

Vi forventer en organist der:

 • Er en dygtig organist, der kan begå sig både på kirkernes
  orgler og på klaverer, der er til både klassisk og rytmisk kirkemusik
 • Aktivt vil deltage i udviklingen af Pastoratets kirkelige liv, opstart af børnekor,
  andre kor typer, syng sammen arrangementer eller andet
 • Arrangerer og deltager i diverse arrangementer, evt. jule-, påske-, midsommer-
  eller andre koncerter i pastoratets kirker
 • Deltage aktivt i personalemøder og andre fællesmøder i pastoratet
 • Deltage aktivt i planlægning af arbejdsplan sammen med kollegaer og
  kordegn

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,
Centralorganisationen af 2010 (CO10) samt Dansk Organist og Kantor Samfund
(DOKS) for organister samt tilhørende protokollater.Aftalen kan ses på
www.folkekirkenspersonale.dk. Årslønnen for ansøgere med kirkemusikalsk
kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til Ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en
årsløn indenfor intervallet 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. (nutidskroner) Der er
knyttet rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget ligger indenfor
39.816,23 kr. – 61.839,93 årligt (nutidskroner). Både lønindplacering og
rådighedstillæg bestemmes efter anciennitet.Årslønnen for ansøgere med
eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organister) fastlægges i henhold
til det aftalte basisløntrinssystem.
Basisløn 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner), og basisløn 2 udgør
kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør kr. 36.019,05 årligt (nutidskroner) for tjeneste ved
flere end 4 kirker.Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations-
og funktionstillæg. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at
bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.
Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Nærmere oplysninger om
Ommersyssel Østre pastorat kan fås på: www.ommersysseløstrepastorat.dk

Ring og hør nærmere om stillingen og aftal gerne et besøg i kirken.

Kontaktpersoner: Formand; Mona Jensen kan kontaktes på tlf.: 2225 7776; du er
velkommen til at kontakte organist: Anker Sigfusson tlf.: 2052 0779

Ansøgningen

med relevante bilag sendes til: Råby Kirkes mailadresse: 8193fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 29. november 2019.
Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted i uge 50.
Ved samtaler og prøvespil, vil organist fra andet sogn deltage, som konsulent.
Ansættelsesudvalget består af medlemmer fra pastoratet, præst og medlemmer
af Råby menighedsråd.
Der vil blive indhentet referencer og børneattest inden ansættelse.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Support inden for scenen

Læs mere
Henter jobs...