JOBSCENEN - ORGANIST
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 november 2019

ORGANIST

IBSKER-SVANEKE-BODILSKER PÅ BORNHOLM

IBSKER-SVANEKE-BODILSKER PÅ BORNHOLM SØGER NY ORGANIST
 

 

I Ibsker, Svaneke og Bodilsker bor der godt 3.000 personer. Vi har tre kirker og to præster samt to organister som deler alle aktiviteterne ligeligt i et engageret, åbent og inkluderende fællesskab, hvor omgangstonen er munter og hjælpsom.

Vi tilbyder et meningsfyldt arbejde i et livligt land-pastorat med tre engagerede menigheder, god stemning, godt samarbejde kirkerne imellem og glimrende kirkegang. Hos os er kirken en naturlig og efterspurgt del af lokalsamfundet og kulturlivet.

Overordnet er pastoratet kendetegnet ved et stort fokus på sang og musik, hvilket ikke bare udfolder sig i kirkernes forskellige voksen-, børne- og spirekor, men også afspejles i musikgudstjenester og koncerter. Derudover bruges sognegården i Svaneke til babysalmesang, ligesom den også jævnligt benyttes i forbindelse med lokale kræfters selvstændige tiltag, som f.eks. foredrags -og sangaftener.

Børnekorarbejdet er lige nu adskilt fra organiststillingen, men kan yderligere indgå i ansættelsen.

Vi ønsker først og fremmest en engageret og alsidig organist, der gerne vil fortælle en historie med hvert enkelt stykke musik. Vi leder efter en høj faglighed og en lige så stor glæde og lyst ved at spille til højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i et fællesskab med mulighed for både faglig udvikling og et spændende og alsidigt arbejdsliv.

Stillingen er på 22 timer pr. uge og er ledig pr. 1. december 2019 eller snarest mulig efter.

Ansøgningsfristen er fredag d. 15. november 2019.

Du sender ansøgningen – inklusiv CV og relevante bilag – elektronisk til Ibsker Sogns Menighedsråd på mailadressen 7563fortrolig@sogn.dk

Nærmere oplysninger om stillingen på Jobnet og ved henvendelse til kontaktperson for Bodilsker menighedsråd Jan Nicolajsen, tlf. 21 25 51 68 eller formand for Ibsker menighedsråd Arne Frank Howardsen, tlf. 56439191

Ansættelse: Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605-408.653 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.552 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.055-380.245 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150-62.358 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 301.113 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 316.368 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 23.412 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.523 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 34.609,20 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Kontaktpersoner

Kontaktperson for Bodilsker menighedsråd
Jan Nicolajsen
Hovednummer: 21255168
Formand for Ibsker menighedsråd
Arne Frank Howardsen
Hovednummer: 56439191

Arbejdsgiver

SCT IBS KIRKE
Hans Thygesensvej 26
3740 Svaneke

Ansøgning

Søg via e-mail: 7563fortrolig@sogn.dk

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8607612
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Support inden for Produktion, Sangskrivning, It, Komposition

Læs mere
Henter jobs...