Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 december 2019

Organist

Torkilstrup og Lillebrænde Kirker

Organist
En stilling som organist ved Torkilstrup og Lillebrænde Kirker, Torkilstrup-Lillebrænde  Sogne er ledig pr. 1.1.2020.

Stillingen er på 8 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • medvirke på orgel ved gudstenester, aktiviter og kirkelige handlinger i begge kirker

Vi forventer, at du:

  • har gode musikalske færdigheder
  • er fortrolig med gudstjenester og kirkelige handlinger
  • har lyst og evne til at være med til at udvikle musikken i gudstjenesten
  • har gode samarbejdsevner og vægter fleksibilitet, engagement og samarbejde højt

Ansættelse sker ved Torkilstrup og Lillebrænde Sognes Menighedsråd beliggende Torkilstrupvej 12A, 4863 Eskilstrup.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Nina Morthorst på telefonnummer 61204414/mail 7609fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Nina Morthorst, Torkilstrupvej 16, 4863 Eskilstrup eller på mail til 7609fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. december 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil aftales nærmere.

Kontaktpersoner

Sognepræst
Nina Morthorst
Hovednummer: 61204414
7609fortrolig@sogn.dk

Arbejdsgiver

TORKILSTRUP- LILLEBRÆNDE MENIGHEDSRÅD
Teglbrændervej 32
4850 Stubbekøbing

Ansøgning

Søg via e-mail: 7609fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8607295
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din karriere som musiker

Læs mere
Henter jobs...