JOBSCENEN - Organist
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 november 2019

Organist

Vedsted kirke, Vojens

Organist søges til Vedsted kirke
 

Organist søges

 

Vi søger en organist til Vedsted Kirke i sognet ved Vedsted Kirke, Søvænget 1, Vedsted, 6500 Vojens,

Ansættelse er pr. 1. januar 2020.

Stillingen er på 10 timer gennemsnitligt pr. uge.

Vedsted Kirke er en smuk lille kirke som lægger vægt på kirkens musikliv. Vi søger en en person, som sammen med menighedsrådet har lyst til at understøtte det musikalske liv omkring kirken.

 

Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger har vi Søgudstjeneste, enkelte tjenester i vores fælleshus og i nabobyens aktivitetshus m.m.

 

Vi søger en åben, imødekommende og fleksibel person.

 

Ansættelse sker ved
Vedsted Sogns Menighedsråd beliggende Skovbyvej 2, Vedsted, 6500 Vojens

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.321,03 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Bent K. Andersen på telefonnummer 5151 9985.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Vedsted Menighedsråd på mail 8980fortroligt@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 9. november 2019.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 14. november 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kontaktpersoner

Formand
Bent K. Andersen
Hovednummer: 51519985
8980fortrolig@sogn.dk

Arbejdsgiver

VEDSTED MENIGHEDSRÅD
Søvænget 1
6500 Vojens

Ansøgning

Søg via virksomhedens hjemmeside
Søg via e-mail: 8980fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8607322
Annonce
Annonce

Rytmisk Korarrangement 2020

kursus
13 junOnline

En-dags online workshop

Læs mere
Henter jobs...