JOBSCENEN - Organist
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 25 november 2019

Organist

Stillingen er på 12 timer pr. uge

Flejsborg, Vester Hornum og Hyllebjerg Kirker, Vesthimmerlands Provsti

En stilling som organist ved Flejsborg, Vester Hornum og Hyllebjerg Kirker, Vesthimmerlands Provsti skal besættes fra 1. januar 2020.

Stillingen er på 12 timer pr. uge.

Stillingen kan kombineres med andet bijob eller studie.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Musikledsagelse til søn- og helligdags gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger i vores 3 kirker

Vi forventer, at du:

  • Er fortrolig med, og positivt interesseret i det kirkelige liv
  • Har lyst til konstruktivt at påvirke det musikalske indhold
  • Trives med at samarbejde med kirkernes øvrige personale

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Vesthimmerlands provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Flejsborg Sogns Menighedsråd beliggende Gattenvej 23, 9640 Farsø

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Rasmus Hauge Madsen tlf. 40112541 mail rhm@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Flejsborg Sogns Menighedsråd på mail til 8272fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25. november 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 28. november 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Support inden for scenen

Læs mere
Henter jobs...