Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 8 juli 2018

Organist

Hvorslev, Gerning og Vellev kirker i Favrskov provsti

Organist til Hvorslev, Gerning og Vellev kirker i Favrskov provsti
Organist til Hvorslev, Gerning og Vellev kirker i Favrskov provsti

(Genopslag)

Vi søger en organist eller en dygtig kirkemusiker der i samarbejde med vores præst og kirkesanger vil være med til at skabe et godt musikliv i vores sogne.

Stillingen er deltidsstillinger på 10 timer pr. uge i gennemsnit. Der er mulighed ansættelse uden forpligtelse til at stå til rådighed på hverdage til kirkelige handlinger. Ansættelse vil i så fald ske på 9 timer pr. uge i gennemsnit.

Tiltrædelse 1. august 2018 eller snarest herefter.

Opgaverne er:

  • Musikalsk ledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Varetage sangaftner i samarbejde med kirkesangeren
  • Medlem af aktivitetsudvalget og medarrangør af musikalske aktiviteter i kirkerne
  • Bistår præsten ved konfirmandundervisning og minikonfirmander
  • Gensidig vikardækning med organisterne i Thorsø-Vejerslev-Aidt og Ulstrupbro-V. Velling-Sdr. Vinge sogne.
  • Du er uddannet organist eller en dygtig kirkemusiker.
  • Det er et krav at du kan spille på orgel og bruge pedaler.
  • Du har gode samarbejdsevner og er fleksibel i forhold til repertoire.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10 fællesoverenskomsten) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater.For ansøgere med præliminær orgeluddannelse (PO) fastlægges lønnen med udgangspunkt i det aftalte basisløntrinssystem. Indplacering sker efter anciennitet. Der ydes et rådighedstillæg.For ansøgere uden organistuddannelse sker ansættelse som kirkemusiker og vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10 fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.Ansættelse sker med pligt til at kunne gøre tjeneste i andre kirker i provstiet. Aktuelt samarbejder vi med organisterne i Thorsø-Vejerslev- Aidt og Ustrupbro-Vester Velling-Sønder Vinge.Vi glæder os til at modtage din ansøgning, send den til 8487fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist den 8. juli 2018.

Har du fået lyst til at høre mere, så kontakt Anne Hulshoff på 86683614.

Ansættelsesforholdet er omfattet af reglerne for indhentelse af børneattest.

Se aftalerne her: www.folkekirkenspersonale.dk

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Lønnen fastlægges for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS ) i henhold til ny løn/ AC-skalaen. Indplacering og tildeling af rådighedstillæg sker efter anciennitet.

Kontaktpersoner

Anne Hulshoff
Hovednummer: 86683614

Arbejdsgiver

Gerning Kirke
Hagenstrupvej 1
8860 Ulstrup
(Arbejdspladsen ligger i Favrskov)

Anne Hulshoff
Hovednummer: 86683614

Ansøgning

Søg via e-mail: 8487fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...