Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 24 august 2018

Organist

Sct. Nicolai Kirke, Aabenraa Sogn

Organist til Sct. Nicolai Kirke
Aabenraa Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirkeliv med både tradition og fornyelse samt teologisk bredde. Vi har tre kirker, kirkegård og kirkegårdskapel. Der er i alt fire organister, og sognet har børnekor, pigekor, voksenkor samt danske og tyske kirkesangere.
Se også www.aabenraasogn.dk.

Sct. Nicolai Kirke er en middelalderkirke med 430 pladser og med god akustik. Til Sct. Nicolai er knyttet en stor og aktiv gruppe af kirkegængere og frivillige. Organisten har kontor i sognehuset Nicolaihuset. Huset benyttes flittigt af de mange frivillige. Der er fast tilknyttet tre præster og to kirketjenere.

Der afholdes danske og tyske gudstjenester, rytmiske gudstjenester samt forskellige særgudstjenester. Endvidere knytter der sig et rigt koncertliv til kirken. Højmessekoret deltager ved alle danske højmesser, mens der ved kirkelige handlinger medvirker en kirkesanger.

Sct. Nicolai Kirke har et velklingende og letspillende orgel fra Marcussen & Søn fra 1956 med 31 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal. I kirken findes desuden et kor-orgel fra Bruhn & Søn fra 1977 med 4 stemmer. Herudover har kirken et nyt Schimmel koncertflygel placeret centralt i kirken.

Organisten løser følgende opgaver:

 • Spiller ved højmesser og gudstjenester med både dansk og tysk liturgi og salmevalg samt ved kirkelige handlinger.
 • Leder Højmessekoret.
 • Leder Sanct Nicolai Cantori.
 • Leder og planlægger kantategudstjenester.
 • Planlægger koncerter i samarbejde med kirkeudvalget og de øvrige organister.
 • Deltager af og til i sangaftener og andre kirkelige aktiviteter.
 • Spiller lejlighedsvist i kapellet og i de øvrige to kirker.

Vores forventninger til organisten:

 • Kirkemusikalsk kandidateksamen eller tilsvarende færdigheder.
 • Velkvalificeret inden for det klassiske orgelrepetoire.
 • Velkvalificeret korleder med interesse for at udvikle korarbejdet.
 • Lyst til at samarbejde med de rytmiske musikere omkring Sct. Nicolai.
 • Indstillet på et tæt samarbejde med præsterne og de øvrige ansatte samt de frivillige omkring Sct. Nicolai Kirke.
 • Indstillet på samarbejde med de øvrige tre organister i sognet.

Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten. Se www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos administrationschef Morten Hansen, tlf. 51 51 85 54, moha@km.dk.

Ansøgningsfrist: d. 24. august 2018.

Ansøgning med relevante bilag sendes til 9010fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtaler og prøvespil afholdes i Sct. Nicolai Kirke d. 11. og 18. september.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/300516/organist-til-sct-nicolai-kirke
Annonce
Annonce

Inden du tager på tur i USA…

kursus
12 sepKøbenhavn

Skal du have et arbejdsvisum, men hvordan gør du?

Læs mere
Henter jobs...