Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 21 oktober 2018

Organist

Frederiksværk-Vinderød Sogn

Frederiksværk-Vinderød Sogn søger en dygtig, motiveret og engageret organist til at arbejde positivt sammen med præster, medarbejdere og Menighedsråd om at skabe gode gudstjenester, kirkelige handlinger og musikalske aktiviteter i Frederiksværk og Vinderød Sogn.

STILLINGEN er på 37 timer pr. uge. Besættelse pr. 1. januar 2019 eller efter aftale.

Du skal som organist varetage følgende opgaver:

 • Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger på orgel såvel som på klaver
 • Musikledsagelse ved børneaktiviteter, familiegudstjenester, plejehjemsgudstjenester mv.
 • Musikledsagelse ved sangeftermiddage og lejlighedsvist til konfirmandundervisning, mini-konfirmander
 • Musikledsagelse ved sognearrangementer – også om aftenen
 • Planlægning af koncerter i samarbejde med Aktivitetsudvalget
 • Varetagelse af diverse administrative opgaver i forbindelse med stillingen

Vi forventer at du:

 • Kan indgå i et fagligt og engageret samarbejde med de øvrige ansatte
 • Kan spille et bredt musikalsk repertoire (traditionel kirkemusik, rytmisk musik, højskolesang mv.)
 • Er fortrolig med gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Gerne kunne spille orgelkoncerter
 • Kan spille klaver til arrangementer i Sognegården
 • Har lyst og evne til at være med til at udvikle og bringe nye ideer til sognets musikliv
 • Kan arbejde selvstændigt og målrettet med egne opgaver og tage ansvar for at nå fra idé til gennemførelse
 • Kan se dig selv som en del af et team, der arbejder for liv og vækst i sognets kirker
 • Er positiv og god til at samarbejde – og at du har et godt humør

Vi kan tilbyde:

 • En alsidig stilling i gode rammer
 • To smukke kirker med hvert sit særpræg
 • Et aktivt menighedsråd, der bakker op om de ansatte, gudstjenesterne og de kirkelige aktiviteter
 • God opbakning til kirken i sognet og med fokus på fortsat vækst
 • Et godt samarbejdsklima – bl.a. ugentlige kalendermøder
 • Mulighed for at være med til at præge og udvikle musiklivet ved kirkerne og i sognet
 • ORGLERNE:
 • Frederiksværk Kirkes orgel: Poul-Gerhard Andersen 1980; 27 stemmer
 • Vinderød Kirkes orgel: Th. Frobenius & Co. 1963; omintoneret 1978 af Th. Frobenius & Sønner; flyttet og omintoneret 2008 af Frederiksborg Orgelbyggeri’s Eftf.; 10 stemmer, heraf 1 delvis transmitteret.
  Frederiksværk-Vinderød Sogn har ca. 9.350 indbyggere.
  Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner).
  Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. –60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.
  Årslønnen for ansøgere som er kirkemusikere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør pr. 1. april 2017 kr. 286.922. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 29.084,24 kr.
  Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
  Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. Fikspunktet er 273.258 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 29.084,24 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
  Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Menighedsrådet og forhandlingsberettiget organisation inden ansættelsen.
  Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
  Aftalerne kan ses på

www.folkekirkenspersonale.dk.

Det er nødvendigt, at ansøger har kørekort og bil.

Der vil være 3 måneders prøvetid. Der indhentes referencer fra tidligere arbejdssteder samt børneattest.
Nærmeste leder er daglig leder på Kirkekontoret.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til en af kirkens præster Lene Flensted Johansen tlf. 29480030 eller Gabrielle Nilausen tlf. 21339011 eller til daglig leder Anne Juel-Nielsen tlf. 47721875.

Ansøgning

Ansøgning bilagt CV og referencer sendes til 9186fortrolig@sogn.dk, mærket ’Organist’.
Ansøgningsfrist 21. oktober 2018.
PRØVESPIL OG SAMTALER: mandag 29. oktober og onsdag 31. oktober 2018 efter kl. 16.00.
LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR: For organister med organistuddannelse er ansættelsen omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og for organister med tilhørende protokollater.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/307238/organist
Annonce
Annonce

Fotoredigering i GIMP

kursus

Lær at redigere billeder til dit pressemateriale

Læs mere
Henter jobs...