Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 21 november 2018

Organist

Zions Kirke Esbjerg

Organist, deltid, ved Zions Kirke Esbjerg

Zions Kirke, organist

Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse

Stillingsstørrelse: 19 timer

Ansøgningsfrist: 21.11.2018

En nyoprettet stilling som organist ved Zions Kirke, Esbjerg er ledig pr. 1. januar 2019 eller snarest muligt. Stillingen er halvtids på gennemsnitligt 19 timer ugentligt.

Vi søger en uddannet organist, som kan afløse den faste organist til gudstjenester, og kirkelige handlinger.

Det er menighedsrådets ønske, at den nyansatte organist skal oprette, lede og udvikle et børnekor.

Ved Zions Kirke er der udover organist ansat 2 præster, 2 kirketjenere, 1 kordegn, 1 kirke- og kulturmedarbejder samt 1 køkkenleder.

Kirkens orgel er bygget i 1950 af Orgelbyggerfirmaet Troels Krohn, og har 41 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal. Orglet har inden for de seneste år gennemgået en større renovering.

Vi kan tilbyde:

  • en spændende stilling med faglige udfordringer
  • et levende menighedsliv med god kirkegang
  • en spændende arbejdsplads med engagerede kolleger

Der er 3 måneders prøvetid. Ved ansættelsen indhentes straffe- og børneattest.

Yderligere information fås ved henvendelse til kirkens organist Ole Harkjær på tlf. 21245612 eller kirkens daglige leder Agnes Margrethe Johannesen, tlf. 75128316.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag og referencer sendes til 8906fortrolig@sogn.dk

Oplysninger om løn- og ansættelsesforhold kan ses på Zions kirkes hjemmeside: www.zionskirke.dk

Ansættelse sker ved Zions Sogns Menighedsråd beliggende Nygårdsvej 103, 6700 Esbjerg.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 273.388,51 kr. – 399.567,25 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398,14 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,76 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 294.418,48 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 22.891,22 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i umiddelbar forlængelse af fristens udløb.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8063325
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om at optræde live

Læs mere
Henter jobs...