Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 november 2018

Organist

Sønderby og Kærum kirker

En stilling som organist ved Sønderby og Kærum kirker, Sønderby og Kærum sogne er ledig pr. 1.jan.2019.

Stillingen er på 11,5 timer pr. uge, som svarer til 30 % af en fuldtidsstilling.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Gudstjenester, kirkelige handlinger, sogneaftener, lejlighedsvist deltage i konfirmandforberedelsen ved andagter.

Sønderby og Kærum sogne har ca. 2000 antal indbyggere, 7 antal ansatte i sognene.

Orglet i Kærum kirke er et Frobenius orgel fra 1972 med ét manual, pedal og 7 stemmer. Orglet i Sønderby kirke er et Andersen fra 1972. To manualer, pedal og 10 stemmer

Vi forventer, at du:

  • Er engageret og indstillet på at samarbejde med kirkens øvrige personale og har lyst til at tage initiativ til at arrangere koncerter, sangaftener og til tider ønsker at spille sammen med udefra kommende musikere og sangere.

Ansættelse sker ved Sønderby og Kærum Sognes Menighedsråd beliggende Kirkebakken 21, 5631 Ebberup.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.689,07 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Rikke Graff på telefonnummer 64 74 10 68 /mail rgpk@km.dk.

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Rikke Graff, Kirkebakken 21, 5631 Ebberup eller på mail til rgpk@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20.nov. 2018

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 48.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kontaktpersoner

Sognepræst
Rikke Graff
Hovednummer: 64741068
rgpk@km.dk

Arbejdsgiver

SØNDERBY MENIGHEDSRÅD
Kirkebakken 19
5631 Ebberup
(Arbejdspladsen ligger i Assens)

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8076088
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...