Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 18 november 2018

Organist

Biersted kirke

Få det til at spille i Biersted kirke – vi søger en organist

Stillingen som organist ved Biersted kirke, Aalborg Stift, er ledig. Vi søger en, der har lyst til at være en del af personalet omkring kirken.
Stillingen ønskes besat fra 1. januar 2019 eller hurtigst derefter.

Stillingen er på 22 timer pr. uge

Har du lyst til:

– At spille både klassisk og rytmisk kirkemusik
– At være en del af en god personalegruppe, der samarbejder om kirkens aktiviteter
– At være med til at brede musiklivet ud i sognet for alle aldersgrupper

Vi forventer:

– At du er organist eller har en anden musikuddannelse.
Er du ikke organist skal du være motiveret for at tage uddannelsen
– At du har lyst til at være en del af et hold med bredt samarbejde på tværs af faggrupperne
og er fleksibel
– At du har en positiv tilgang til kirkens liv
– At du er indstillet på at være en del af kirkens aktivitetsudvalg,
og er aktiv omkring at arrangere musikaftner, koncerter ol.

Vi tilbyder:

– En selvstændig stilling med mulighed for stor indflydelse af aktiviteter
– Hjælpsomme, engagerede og kompetente kollegaer
– Et engageret menighedsråd
– Eget kontor i en nybygget præstegård
– Gode busforbindelser fra Aalborg

Ved Biersted kirke arbejder personalet tæt sammen om forskellige aktiviteter. Som organist har du mulighed for at være med til at præge din stilling, med det du kan. Vi har sangaftner, frivilligt sognekor til jul og påske og et lille nyopstartet børnekor, som organisten har været ansvarlig for.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740 kr. – 401.543 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 281.785 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget
udgør årligt 21.177 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem
menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC- skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625 kr. – 373.611 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.452 kr. – 61.274 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.875 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 309.963 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 23.005 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk, som er 22/37.

Vil du vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte
kirkesanger/kordegn Morten Andersen Krogh tlf. 60671556 eller
menighedsrådets kontaktperson Inger Marie Søndergaard tlf. 40688781

For information om kirke og sognet, se http://www.bierstedkirke.dk

Ansøgning til Biersted Menighedsråd 8380fortrolig@sogn.dk senest d. 18. november 2018
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 47/48

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattester inden
ansættelse.

Kontaktpersoner

Kordegn
Morten Andersen Krogh
Hovednummer: 96964699
Arbejde direkte: 60671556
sekretaer@bierstedkirke.dk

Arbejdsgiver

Biersted Menighedsråd
Parallelvej 9
9430 Vadum
(Arbejdspladsen ligger i Jammerbugt)

Ansøgning

Søg via e-mail: 8380fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8074730
Annonce
Annonce

Instagram – sådan gør du!

kursus
29 oktKøbenhavn
5 novAarhus

Stories, hashtags og den røde tråd

Læs mere
Henter jobs...