Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 24 november 2018

Organist

Margrethekapellet og Skt. Nikolai Kirke, Skt. Nikolai Sogn, Holbæk

En stilling som organist ved Margrethekapellet og Skt. Nikolai Kirke, Skt. Nikolai Sogn, Holbæk opslås til besættelse snarest.

Skt. Nikolai Sogn søger en dygtig og rutineret organist til varetagelse af tjenester på Margrethekapellet samt vikartjenester i Skt. Nikolai Kirke. Som udgangspunkt ligger arbejdet onsdag, torsdag, fredag og lørdag. I uger med søndagsarbejde, vil én af de øvrige dage være fri.

Stillingen er på 24 timer og kan evt. opnormeres, hvis det er ønskeligt. (Hvis en ansøger er interesseret i korlederstilling og stillingen som 2. organist, vil der være mulighed for at justere stillingsindholdet.)

Stillingen omfatter bl.a.:

Spille til bisættelser og begravelser i Margrethekapellet/Sygehuskapellet (ca. 140)

Deltagelse i gudstjenester og kirkelige handlinger i Skt. Nikolai Kirke (ca. 25 højmesser, ca.30 andre gudstjenester, ca. 25 vielser).

Medvirken ved gudstjenester på sognets plejehjem (ca. 25) og ved enkelte konfirmandforberedelsestimer m.m.

På Margrethekapellet fra 1999  står et orgel på 14 stemmer (2 manualer og pedal). Der er selvstændigt organistkontor med klaver på Margrethekapellet. Skt. Nikolai Kirkes hovedorgel er på 41 stemmer (3 manualer og pedal). Desuden forefindes kororgel (4 stemmer) og flygel i Skt. Nikolai Kirke, samt klokkespil med stokklaviatur som dog varetages af 1. organisten.

I Skt. Nikolai Sogn arbejder menighedsrådet for, at der gode rammer for organisternes arbejde. Der satses på en god tone og et godt kollegialt samarbejde.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347,30kr. – 362.324,00 kr. årligt (nutidskroner).

Årslønnen for en ansøger med ”kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse” (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.921,79 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584,09 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Nærmere oplysninger om stillingen eller stillingerne kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson, Flemming Christensen tlf. 3131 3044 eller organist, Jytte Lundbak, tlf. 3026 1837

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Skt. Nikolai Kirkes Menighedsråd 7274FORTROLIG@SOGN.DK

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24. november

Ansættelsessamtaler med prøvespil forventes at finde sted 30. november

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...