Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 4 januar 2019

Organist

Sundkirken og Allehelgens Kirke, Amagerbro Provsti, Københavns Stift

Organist i Sundkirken og Allehelgens Kirke, Amagerbro Provsti, Københavns Stift
 

Pr. 1. december er en fuldtidsstilling som organist ved Sundkirken og Allehelgens Kirke ledig. Stillingen ønskes besat senest 1. marts men gerne 1. februar.
De to kirker indgår i et pastorat, Allehelgens- og Sundkirkens Pastorat, og har et meget tæt samarbejde om gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter. Der er tale om gensidig vikarforpligtelse under ferie, fridage (sygdom) og anden tjenestefri med vores anden organist. Ugentlig fridag er mandag.

Allehelgens- og Sundkirkens sogne er to meget forskellige sogne.
Allehelgens Kirke er en kirke på Amagers stenbro ved Lergravsparkens metrostation og med udsigt til Øresund. Den har et meget sammensat befolkningsgrundlag.
Sundkirken er kirken ved Øresund. Den er beliggende i et villakvarter med ressourcestærke familier.
Vi er stolte af pastoratets stærke sociale profil og lægger vægt på at være kirker for alle.
I øvrigt henviser vi til kirkernes hjemmeside: https://www.metrokirkerne.dk/

Vi forventer at vores organist:
 er fagligt velfunderet, har en bred musikalsk orientering over mod det rytmiske samt besidder lysten og evnen til at etablere musikalske fællesskaber og indgå i sognets menighedsliv
 har god liturgisk fornemmelse og interesse for højmessen og forskellige typer gudstjenester i det hele taget, og er i stand til at have en tæt dialog med kirkernes præster om liturgi og musikkens samspil med gudstjenestens øvrige elementer
 er helt fortrolig med den danske koralbog, men samtidig er imødekommende overfor andet repertoire i forbindelse med kirkelige handlinger, børnegudstjenester, gudstjenester i forbindelse med sognets pensionistboliger, temagudstjenester, meditative gudstjenester mm.
 er ny korleder for vores gospel- / rytmiske kor ”AllSaints”. Koret består af ca. 45-50 medlemmer og har øvedag torsdag aften fra kl. 19 i Allehelgens Kirke Koret har et bredt repertoire og er ikke et gospelkor i gængs forstand. Der er hidtil sunget sange fx af følgende komponister:
Tore W. Aas, Michael W. Smith, Kirk Franklin, Marc Shaiman, Christian H Andreassen.
 har ansvar for det administrative arbejde omkring kirkekoret (4 sangere SATB i begge kirker), samt samarbejde omkring øvrig ledelse af koret
 er indstillet på at samarbejde med vores børnekor og vores ældrekor ”Mandagssangerne”
 er indstillet på at være en aktiv medspiller i forbindelse med konfirmandundervisningen
 er indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med alle ansatte ved de to kirker og opfatter sig selv som holdspiller

I begge kirker er der gode instrumenter. I Allehelgens Kirke har vi et Marcussen orgel fra 1932 (ombygget i 1982 af Th. Frobenius) med 22 stemmer, 2 man. og pedal.
I Sundkirken har vi et Frobenius orgel fra 1962 (ombygget af Frobenius i 2005) med 17 stemmer, 2 man. og pedal.
Desuden forefindes klaver/ (elektrisk) flygel i begge kirker.

Menighedsrådene opfordrer medlemmer af DOKS, Organistforeningen og andre kirkemusikere til at søge stillingerne.

Løn- og ansættelsesforhold for en uddannet organist i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets Cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Løn- og ansættelsesforhold for en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ved ansættelsen er der 3 måneders prøvetid. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Vi regner med at gennemfører ansættelsessamtaler i uge 3 og prøvespil i uge 4.

Henvendelse om stillingerne kan rettes til: kontaktperson Peder Schlätzer-Larsen på telefon 51 89 59 41 eller e-post pedermost@gmail.com eller kontaktperson Jørgen Skaaning på telefon 40 11 69 12 eller e-post palermovej8@gmail.com

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes til personaleudvalget ved Allehelgens- og Sundkirkens sognes menighedsråd, 7085fortrolig@sogn.dk senest den 04. januar 2019.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8113106
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...