Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 6 december 2018

organist

18 timer pr/uge

Opstandelseskirken, Albertslund

En stilling som organist ved Opstandelseskirken, Opstandelseskirkens Sogn i Albertslund er ledig til besættelse.

Vi søger en engageret organist, som i samarbejde med vores fuldtidsansatte organist skal vedligeholde og udvikle kirkens musikliv inden for den ramme menighedsrådet sætter.

Stillingen er på 18 timer pr. uge.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

  • Gensidig vikarforpligtelse for de to organister ved ferie og fridage, samt ved sygdom, i det omfang det er muligt.
  • Medvirke ved konfirmandundervisning.
  • Medvirke ved kirkens øvrige aktiviteter.
  • At være akkompagnatør ved enkelte begivenheder.

Nærmere arbejdsbeskrivelse udarbejdes.

Opstandelseskirkens Sogn har ca. 9.000 indbyggere. Der er 12 medarbejdere ansat ved kirken. Sognet er kendetegnet ved at være aktivt og levende med et stort socialt arbejde. Kirkens musikliv omfatter bl.a. musikrige højmesser og der er tilknyttet et professionelt kirkekor. Der afholdes en bred vifte af koncerter og musikgudstjenester med et bredt samarbejde med andre musikinstutitioner.

Vi kan tilbyde et arbejdssted i bevægelse med et arbejdsklima, der indbyder til samarbejde og kreativ udfoldelse på tværs af faggrænser. Opstandelseskirken har en fremragende akustik, tilbyder et velklingende unikt Frobenius Orgel fra 1991, med 38 stemmer. Et Steinway koncert flygel af højeste kvalitet, samt et Blüthner flygel i sognegården Søjlesalen m.m.

Vi forventer, at du:

  • på engageret vis vil bidrage til at videreføre og udvikle det musikalske arbejde både omkring Opstandelseskirkens tjenester og diakonale aktiviteter.
  • kan arbejde selvstændigt og kan samarbejde på tværs af faggrænser.
  • er en erfaren organist med kendskab til den danske salmetradition og et positivt forhold til folkekirken.

Ansættelse sker ved Opstandelseskirkens  Sogns Menighedsråd beliggende Gymnasievej 2, 2620 Albertslund.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116 kr. – 371.791  kr. årligt (1.april 2018).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (1. april 2018). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør pr. 1. april 2018 kr. 294.418,00 og basisløntrin 2 udgør kr. 308.438,00. Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.891,22 kr. (1.april 2018)

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk 18/37.

Nærmere oplysninger om kirken og orglet kan ses på kirkens hjemmeside https://www.opstandelseskirken.dk/.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Henrik Friberg på telefonnummer 4362 0282/mail hcf@km.dk  og organist Carsten Johs. Mørch 3050 2620.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Opstandelseskirkens Menighedsråd på mail til 9134@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 2. januar 2019. Prøvespil foretages fredag den 18. januar 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...