Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 januar 2019

ORGANIST

Fuldtid

FJELSTERVANG OG VORGOD KIRKER, SKJERN PROVSTI, RIBE STIFT

ORGANIST VED FJELSTERVANG OG VORGOD KIRKER, SKJERN PROVSTI, RIBE STIFT

Fuldtidsstillingen som organist ved Fjelstervang og Vorgod Kirker i Ringkøbing-Skjern kommune er ledig til besættelse fra 1. februar 2019.

Vorgod og Fjelstervang Sogne er levende og aktive sogne med stor opslutning om gudstjenester og arrangementer. Vi holder af både klassisk og rytmisk præget sang og kirkemusik. Vi har ud over organisten to kirkemusikalske medarbejdere og tre kirkesangere ved de to kirker, som sammen har et inspirerende kollegialt samarbejde. Der er et udbygget og frugtbart samarbejde med skolerne i Vorgod og Fjelstervang. Kirkekorene ved de to kirker nyder stor opbakning og interesse både fra menighedsråd og menighed.

Vorgod kirke er en middelalderkirke fra 1100-tallet. Orglet er et Markussen & Søn 1988, 2 manualer, pedal, svelle, 8 st., god pulpiturplads. Kirken råder desuden over et veludbygget lyd- og projektoranlæg, et Yamaha CP300-elpiano og et velklingende, opretstående klaver.

Fjelstervang kirke er bygget i 1898 og totalrestaureret i 2012. Orglet er et Frobenius & Sønner 2016, 2 manualer, pedal, 11 st., på kirkens gulv. Kirken råder over et velklingende Yamaha-klaver. Kirken er forsynet med et meget veludbygget lyd- og projektoranlæg.

Udover at spille ved 2 ugentlige gudstjenester og ca. 40 kirkelige handlinger i de to kirker samt ved ca. 23 årlige gudstjenester på Vorgod ældrecenter skal organisten afholde 6 koncerter/kirkemusikalske begivenheder årligt fordelt i de to kirker samt varetage ledelsen af kirkernes børnekor (I øjeblikket organiseret med to kor ved hver kirke: begynderkor 3-4. klasse og juniorkor 5-7. klasse). Organisten indgår i et afløsningsfællesskab med omliggende kirker i forbindelse med ferier og fridage.

I både Vorgod og Fjelstervang stiller menighedsrådene kontorfaciliteter incl. edb til rådighed. I Fjelstervang bruges et nyere landsbycenter ved kirken blandt andet til korarbejde. I Vorgod er der et stort indbydende kirkehus fra 2012 med kontorer og fine faciliteter til korarbejde.

ANSÆTTELSE af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

ÅRSLØNNEN for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740 kr. til 401.543 kr. (nutids-kroner pr.1. oktober 2018). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner).

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625 kr. og 373.629 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. og 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i

henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874 årligt (nutidskroner), og

basisløntrin 2 udgør kr. 310.864 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansættelse sker ved Vorgod Sogns menighedsråd.

Oplysninger om stillingen vil kunne fås hos:

  • sognepræst Gert Frost Nicolajsen, tlf. 29938223
  • formanden for Fjelstervang menighedsråd, Grethe Mortensen, tlf. 22562743
  • formanden for Vorgod menighedsråd, Peder Vesterager, tlf. 42384619

Ansøgning stiles til Vorgod og Fjelstervang kirkers menighedsråd og sendes til sognepræst Gert Frost Nicolajsen på mail geni@km.dk. Senest 15. januar 2019 kl. 16.

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...