Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 28 februar 2019

Organist

Farum Kirke

En fuldtidsstilling som organist ved Farum Kirke er ledig til besættelse pr. 1. maj 2019 eller snarest derefter.

Farum Sogn er et af landets største sogne med et stort og aktivt kirkeliv, herunder et meget levende musikliv. Sognet har to kirker, den gamle landsbykirke Farum Kirke fra 1100-tallet og Stavnsholtkirken, tegnet af J.O. von Spreckelsen og indviet i 1981.

Ved begge kirker er der ansat en organist og fire professionelle sangere, der medvirker ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger. Kvartetterne ved de to kirker udgør tilsammen Farum Sogns Kammerkor Convivium, som har regelmæssig koncertvirksomhed i sognet.

Sognets to organister arbejder tæt sammen om planlægning af koncerter og andre musikalske aktiviteter. De har desuden en gensidig forpligtelse til i videst muligt omfang at dække hinandens ferie- og fridage.

Vi søger en organist med kirkemusikalsk diplomeksamen fra konservatoriet eller tilsvarende kompetence. Vi lægger særligt vægt på at organisten

 • med højt fagligt niveau kan understøtte og lede menighedens salmesang
 • har sikker sans for gudstjenestens musikalske udformning
 • kan fungere som en kompetent kirkemusikalsk sparringspartner for sognets fem præster
 • kan lede og inspirere sangerne ved kirkens kor
 • er indstillet på at medvirke i den kontinuerlige udvikling og fornyelse af kirkens musik- og koncertliv og andre kirkelige aktiviteter
 • kan og vil indgå i arbejdet med at opbygge sognets børne- og ungdomskor
 • har gode samarbejdsevner

Vi tilbyder 

 • en stor og velfungerende arbejdsplads med engagerede præster, medarbejdere og menighedsråd
 • et muntert og dedikeret arbejdsklima omkring musikken i sognet
 • eget kontor i sognegården ved Farum Kirke
 • gode muligheder for og støtte til faglig og personlig udvikling

Farum Kirkes orgel er bygget 2012 af P. G. Andersen og Bruhn og har 24 stemmer. I mødesalen i kirkens sognegård står et nyere Boston flygel. Sognet råder desuden over et ældre, men velklingende Steinway B-flygel, som står i Stavnsholtkirken.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Ansøgere med kirkemusikalsk kandidateksamen aflønnes i henhold til overenskomstens protokollat 1, dvs. efter basislønskala (Ny løn) for akademikere i staten, svarende til årlig basisløn mellem kr. 306.625 og kr. 373.629 (niveau 1. oktober 2018). Der ydes et årligt rådighedstillæg mellem kr. 39.451 og kr. 61.273 (niveau 1. oktober 2018). Indplacering, både hvad angår basisløn og rådighedstillæg, sker efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere, der er kirkemusikere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til overenskomstens protokollat 2 og det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874 årligt (niveau 1. oktober 2018) og basisløntrin 2 udgør kr. 309.962 årligt (niveau 1. oktober 2018). Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 23.004 (niveau 1. oktober 2018).
Er man tjenestemand, og ansættes man i opslået stilling uden ophold fra tidligere stilling, fastholder man sin tjenestemandsstatus. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Overenskomsterne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Ansættelsesmyndighed er Farum Sogns Menighedsråd.

Ansættelse sker med en prøvetid på 3 måneder.
Ansøgning med relevante bilag sendes til 7414fortrolig@sogn.dk senest torsdag 28. februar kl. 12.00
Samtaler og prøvespil forventes at finde sted 19. og 21. marts.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Stavnsholtkirkens organist John Frandsen, jf@farumsogn.dk, eller sognets administrationschef Johanne Møller Sørensen, jms@farumsogn.dk.
Se også www.farumsogn.dk

Kilde: https://www.kristeligt-dagblad.dk/job/organist-20
Annonce
Annonce

Little Masters of Music

kursus
7 oktKøbenhavn
24 oktAarhus

Metode til musikundervisning i folkeskolen

Læs mere
Henter jobs...