Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 11 december 2019

Organist

22 timer i ugentligt gennemsnit. 

Kystpastoratet, Odder Provsti, Aarhus Stift

Organist ved Kystpastoratet, Odder Provsti, Aarhus Stift

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 22 timer i ugentligt gennemsnit. 

Stillingen er ved kystpastoratet i Odder provsti. Pastoratet består af 6 kirker (Saksild, Nølev, Randlev, Bjerager, Gosmer og Halling) ved 3 menighedsråd. Der er to fuldtidsansatte præster i pastoratet og én anden organist.

Stillingen som organist indebærer gudstjenester, kirkelige handlinger, sogneaftner, et par sangaftener og korarbejde. Kystpastoratet er et forholdsvist nyt pastorat, der stadig er ved at finde på plads i samarbejde og aktiviteter. Vi håber du vil være aktivt med i denne proces.

Organisten forventes desuden at deltage i f.eks. aktivitetsudvalget, kalender- og menighedsrådsmøde m.v.

Vi forventer at du

  • kan spille traditionel kirkemusik samt rytmisk musik og gerne er uddannet organist.
  • har erfaring med korledelse.
  • er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med menighedsrådene og de øvrige medarbejdere

Orgler:

Saksild kirke: Kirkens orgel er tegnet af arkitekt Ebbe Marxen og bygget hos Frobenius Orgelbyggeri i 1981. Orglet har 10 stemmer, 2 manualer og pedal.

Nølev kirke: Nyt orgel blev indsat i 2013 fra Bruno Christensen & Sønners Orgelbyggeri i Tinglev. Det har 6 stemmer og 1 manual.

Randlev Kirke: Et Bruno Christensen Bruno Christensen & Sønners orgel fra 1987erne, 6 stemmer og 1 manual og pedal.

Bjerager kirke: Frobenius 1974, 7 stemmer

Gosmer Kirke: Et Bruno Christensen & Sønners orgel fra 1993erne, 5 stemmer og 2 manualer og pedal.

Halling kirke: 1978 af Fyns orgelbyggeri ved Henning Jensen, Odense. Orglet har syv stemmer, et manual og pedal

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 36.019,05kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansøgninger til organiststillingen sendes til 8089fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist: 11. december 2019.

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos: Kontaktperson Steen Marvin på telefon 3014 1233 eller organist Karen Bünemann på 2924 3289.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Little Masters of Music

kursus
28 janAarhus

Metode til musikundervisning i folkeskoler og musikskoler

Læs mere
Henter jobs...