Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 7 marts 2019

Organist

Paarup Sogn

Organist til Paarup Sogn
 

Organist med korledelse til Paarup Sogn

Paarup Menighedsråd søger en DOKS eller PO organist eller kirkemusiker på fuld tid fra den 1. juli 2019, da vores nuværende organist går på pension efter mere end 40 års virke. Menighedsrådet ønsker en organist, som kan være med til at skabe nærværende og levende gudstjenester med musikalsk variation inden for både klassisk og rytmisk musik.

Vi tilbyder:

Et stort og aktivt forstadssogn med en middelalderkirke og sognegård (1994) med gode instrumenter, gode faciliteter og mange forskellige aktiviteter. En stor medarbejderskare, der er villig til at række udover egne faggrænser, og hvor fleksibilitet spiller en vigtig rolle.

Vi fejrer 100-105 højmesser og andre typer af gudstjenester hvert år.

I sognet med ca. 11.000 indbyggere har vi årligt cirka 30 vielser samt cirka 110 bisættelser/begravelser.

Vi forventer:

En dygtig organist, der har lyst til at spille både klassisk og moderne/rytmisk musik med god liturgisk fornemmelse og interesse for gudstjenesten.

En korleder med pædagogisk og administrativ sans for de mange opgaver med børn og unge.

En person, der ønsker at indgå i det gode samarbejde i sognet og være med til sammen med den anden organist, præsterne og de øvrige medarbejdere at udvikle kirke- og musiklivet i Paarup Sogn.

Den anden organist er ligeledes ansat i Paarup sogn, men arbejder 40 % i Ubberud-Ravnebjerg sogne.

Instrumenter i kirke og sognegård: Paarup Kirkes orgel er fra Marcussen & Søn og har to manualer og pedal. Orglet har 17 stemmer + transmission og klokkespil. I kirken findes desuden et Yamaha Avantgrand digitalflygel og i sognegården et Kawai-flygel samt et opretstående klaver.

Kor samt hverdags- og søndagssangere:

Alle gudstjenester og kirkelige handlinger varetages af kirkens søndagskor bestående af seks sangere (to sopraner, en alt, en tenor og to basser) samt hverdagskor (fire sangere), som for de flestes vedkommende er professionelle musikere.

Børne- og Ungdomskoret med ca. 30 medlemmer er tjenestekor ved gudstjenester og kirkelige handlinger i én weekend om måneden.

Organisten ansætter sangere til kirkekorene.

Arbejdsforhold:

Der er gode lokaleforhold med kontor i sognegården og i graverhus tæt ved kirken. Menighedsrådet forventer udvidelse af sognegården i løbet af 2019.

Der er gudstjenester på to plejehjem i sognet hver anden uge, og der vil lejlighedsvis være opgaver uden for de faste tjenestesteder. De faste tjenestesteder omfatter ud over kirke og sognegård derfor også plejehjemmene.

En del af stillingen er at spille til fællessang – hver tirsdag til tirsdagsmødet samt ved de månedlige fællessangsformiddage og ved bl. a. Højskoledagen. Medvirken ved konfirmandundervisning samt ved de normalt 6 hold af minikonfirmander. Der afholdes et antal musikgudstjenester (fx. en tysk og en engelsk julegudstjeneste) og koncerter i kirken samt et antal café-lørdage i sognegården. Den gensidige vikarforpligtelse gælder også evt. kirkelige handlinger i Ubberup/Ravnebjerg kirker i organistassistentens ferier og fridage. Organisterne medvirker tillige ved babysalmesangen – ca. 40-60 timer pr. år, ligesom det forventes at hovedorganisten deltager aktivt i de regelmæssige korrejser sammen med mange andre fynske kor – næste gang i efterårsferien 2020 til London.

Paarup Sogns menighedsråd er ansættelsesmyndighed.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem, Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Danske organister og Kantor samfund (DOKS) for organister.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalen kan ses på www.folkekirkepersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der ydes et tillæg på 913 kr. årligt. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Hanne Holmgren Kraaer på telefon 61789331 eller kraaer.tarup@nal-net.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7784fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 7. marts 2019 klokken 12:00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 13. marts. Prøvespil forventes i uge 12. Ved prøvespil vil musikfaglig konsulent deltage. Referencer samt børneattest vil blive indhentet.

Kontaktpersoner

Kontaktperson
Hanne Holmgren Kraaer
Hovednummer: 61789331
kraaer.tarup@nal-net.dk

Arbejdsgiver

PAARUP MENIGHEDSRÅD
Solgårdsvej 40
5210 Odense NV
(Arbejdspladsen ligger i Odense)

Ansøgning

Søg via e-mail: 7784fortrolig@sogn.dk

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8232206
Annonce
Annonce

Video med Final Cut Pro X

kursus

Klip og redigering

Læs mere
Henter jobs...