Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 april 2019

ORGANIST

SCT. OLAI KIRKE, HJØRRING SØNDRE PROVSTI, AALBORG STIFT

ORGANIST TIL SCT. OLAI KIRKE, HJØRRING SØNDRE PROVSTI, AALBORG STIFT

EN FULDTIDSSTILLING som organist ved Sct. Olai kirke, Hjørring, er ledig pr. 1. august 2019, da vor organist gennem mange år går på pension.

MENIGHEDSRÅDET SØGER en organist, der kan videreføre det gode arbejde, som allerede er i sognet, samt være med til at sætte sit eget præg på sognets musikalske aktiviteter. Der søges en person der kan og vil virke bredt kirkemusikalsk og herunder lede vores voksenkor og ungdomskor, og gerne oprette et børnekor, hvorfor interesse for korledelse vægtes højt.

SCT. OLAI KIRKE er en fin lille middelalderkirke, der ligger midt i Hjørring by. Kirkens orgel er bygget i 1972 af Bruno Christensen og har 14 stemmer og en tremulant fordelt på to manualer og pedal. Endvidere råder kirken over et Yamaha el-klaver.

SCT. OLAI SOGNEGÅRD ligger ca. 3 km nord for kirken, hvor sognets indbyggere primært bor. Sognegårdens instrument er et klaver, Kawai K-5, fra 2013. Der er planlagt byggeri af ny sognegård, som forventes at stå færdig i 2020, som bl.a. vil indeholde kontorfaciliteter til organisten.

SCT. OLAI SOGN omfatter ca. 4.000 borgere, og det er et sogn i vækst med både nybyggeri og generationsskifte. Ud over kirke og sognegård har sognet en stor skole og et plejehjem.

I Sct. Olai sogn bliver du en del af en gruppe medarbejder, der arbejder godt sammen, og som derfor også prioriterer tid til fælles planlægning og samarbejde.

ORGANISTEN FORVENTES AT KUNNE VARETAGE FØLGENDE OPGAVER:

  • Spille til højmesser og andre gudstjenester i kirke, kapel, sognegård og plejehjem.
  • Spille til sognemøder og kirkehøjskole
  • Lede kirkens pigekor (10 piger i alderen ca. 13-18 år), der deltager i alle gudstjenester og enkelte koncerter.
  • Lede og arrangere koncerter med kirkens voksenkor, som er et blandet kor med ca. 40 medlemmer
  • Spille til babysalmesang, spaghettigudstjenester og andre arrangementer med børn og unge.
  • Arrangere og udvikle koncerter og musikgudstjenester både med eksterne kunstnere og kirkens egne ressourcer
  • Arbejde selvstændigt og målrettet med egne opgaver og tage ansvar for at nå fra idé til gennemførelse.

Ansættelsen sker ved Sct. Olai Sogn

Sct. Olai Sogn udgør et pastorat sammen med Sct. Hans Sogn. Der er i pastoratet ansat 3 præster.

Det påregnes at der mellem de to sogne indgås en samarbejdsaftale om gensidig vikarforpligtigelse.

Der afholdes som udgangspunkt gudstjeneste på skift i de to kirker, altså hver anden søndag og helligdag.

Se mere på www.sctolai-hjoerring.dk

Løn indplacering

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner).

Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og

Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner).

Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.

Basisløntrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og

Basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner).

Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke

/ 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.689,07 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner)

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

ANSØGNINGSFRIST mandag, den 1. april 2019, kl. 23:59

 

ANSÆTTELSESSAMTALER OG PRØVESPIL forventes afholdt uge 15

 

SPØRGSMÅL om stillingen kan rettes til kontaktperson for Sct. Olai menighedsråd Svend Riis,

tlf. 4028 7670 eller sognepræst Kirsten Staghøj Sinding, tlf. 2388 4838, e mail: kss@km.dk

 

VED ANSÆTTELSE er der tre måneders prøvetid.

Der vil blive indhentet børneattest og referencer.

 

ANSØGNING vedlagt kopier af eksamensbeviser, dokumentation for eventuel efteruddannelse og anbefalinger sendes som e mail til sognets postkasse 8456fortrolig@sogn.dk

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8254734
Annonce
Annonce

Video med Final Cut Pro X

kursus

Klip og redigering

Læs mere
Henter jobs...