Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 marts 2019

Organist

Deltid

Hellig Kors Kirke, KBH

Organist på halv tid søges til Hellig Kors Kirke, Nørrebro
 

En stilling som organist ved Hellig Kors Kirke, Blågårdens Sogn er ledig pr. 1. juni 2019. Stillingen er en åremålsansættelse på 2 år med mulighed for forlængelse.

Stillingen er på 19 timer pr. uge. Stillingen kan evt. midlertidigt opnormeres i forbindelse med musikprojekter.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Medvirke ved højmesser og kirkelige handlinger (dåb, vielser og begravelser etc.), torsdagsaftener herunder spaghettigudstjenester i Hellig Kors Kirke samt medvirke til planlægning og afholdelse af musiske arrangementer i forbindelse med kirkensårshjul
 • Lede kirkens kantori, som består af fire fastesangere
 • Medvirke ved udvalgte møder med personale, menighedsrådet og detsudvalg
 • Bistå menighedsråd og kirkeværge i fagspørgsmål vedr. orglernes vedligeholdelse og renovering
 • Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Nørrebro Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder – herunder skolegudstjeneste i Skt. Johannes Kirke i tidsrummet 8:00-9:00 ca. 15 tirsdage årligt (deles mellem 3 præster/organister i provstiet)

Organistens forhold i Hellig Kors Kirke:

Hellig Kors Kirke har et Hornung & Møller-flygel samt to orgler:

 • Hovedorglet er et Starup-orgel med 33 stemmer – tre manualer ogpedal
 • Kororglet er et Marcussen & Reuter-orgel med 8 stemmer – et manual ogpedal
 • Kantoriet består af fire sangere på højt niveau, gruppen fungerer godt sammen socialt, professionelt og klangmæssigt. Gruppen har erfaring indenfor både klassisk og populær musik.

  Til stillingen hører et organistværelse, hvor kantoriet også opholder sig under korprøver og højmesse.

  Hvem er vi – portræt af Blågårdens Sogn og Hellig Kors Kirke:

  Blågårdens Sogn har 12.151 antal indbyggere hvoraf 5.104 er medlem af Folkekirken. Blågårdens Sogn er et fællessogn bestående af to kirker; Hellig Kors Kirke og Brorsons Kirke, der har hver deres musikprofil. Brorsons Kirke er en eksperimenterende kirke med fokus på jazzmusik. Hellig Kors Kirke, som er her organisten skal gøre tjeneste, har en bred musikprofil med en variation af musikarrangementer. Der spilles orgelmusik til højmesser og kirkelige handlinger samtidig med, at kirken altid er i dialog omkring menighedens særlige ønsker og behov.

  I Hellig Kors Kirke varetages størstedelen af sognets kirkelige handlinger og her fejres kirkeårets skønne højtider. Der lægges desuden stor vægt på samarbejdet med lokalmiljøet og i særdeleshed det fordomsfri fællesskab, diakonalt arbejde og næstekærlighed.

  Vi forventer, at du:

  • er uddannet organist og har erfaring somsådan
  • er udadvendt og imødekommende overfor sognetsmangfoldighed
  • er i dialog om musikken med præst, kolleger ogmenighed
  • forstår vigtigheden af at folkekirken skal være genkendelig på Nørrebro, i alt hvad kirken laver

  Løn og ansættelsesforhold:

  Ansættelse sker ved Blågårdens Sogns Menighedsråd beliggende på Kapelvej 38 i Nørrebro Provsti, Københavns Stift

  Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses påwww.folkekirkenspersonale.dk.

  Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

  Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner) for en fuldtidsstilling.

  Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

  Årslønnen for ansøgere som kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr.

  295.874,22 kr. årligt (nutidskroner) for en fuldtidsstilling og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 kr. årligt (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. Indplacering sker efter anciennitet.

  Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling for tjeneste ved 1 kirke.

  Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

  Ansøgning:

  Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst, Andreas Christensen, på telefonnummer 27240861/mail jeac@km.dkeller næstformand for menighedsrådet, Lise Ellevang Rasmussen, på telefonnummer 24815750.

  Ansøgningen med relevante bilag sendes til

  Hellig Kors Kirke, Kapelvej 38, 2200 København N

  eller på mail til 9161fortrolig@sogn.dk

  Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. marts 2019. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted mellem den 8. april og den 12. april.

  Menighedsrådet oplyser, at der kan blive indhentet referencer.

  Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8259178
  Annonce
  Annonce

  Pro Tools

  kursus

  Godt i gang med Pro Tools

  Læs mere
  Henter jobs...