Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 marts 2019

Organist

Deltid

Grejs Kirke, Grejs Sogn, Vejle

Organist til Grejs Kirke
En stilling som organist ved Grejs Kirke, Grejs Sogn er ledig pr. 1. april 2019.

Stillingen er på ca. 22 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

* Musikalsk ledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger

* Korledelse

* Musikalsk ledsagelse ved blandt andet babysalmesang, musikalsk legestue, minikonformander, konfirmander, aften for enlige, sognecaféer

* Koncerter

Grejs Sogn har ca. 1.500 indbyggere. Der er 5 ansatte i sognet.

Orglet i Grejs Kirke er et pneumatisk orgel med 7 stemmer.

Vi forventer, at du:

* Har en musikalsk baggrund

* Spiller både rytmisk og klassisk

* Har en fleksibel tilgang til arbejdet

* Er indstillet på arbejde de fleste søndage

* Er interesseret i samarbejde på tværs af faggrupper

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Vejle Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Aktuelt er der aftale med Hornstrup Sogns Menighedsråd.

Ansættelse sker ved Grejs Sogns Menighedsråd beliggende Holtumvej 14, Grejs, 7100 Vejle

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til

stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Anne Mette Ramsgaard Johansen på telefonnummer 20824832/mail 7898@sogn.dk .

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Grejs Menighedsråd, Vestermarksvej 12A, 7100 Vejle eller på mail til 7898@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. marts 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 12.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kørekort:
B, A10

Kontaktpersoner

sognepræst
Anne Mette Ramsgaard Johansen
Hovednummer: 20824832
anmj@km.dk

Arbejdsgiver

GREJS KIRKE
Holtumvej 14
7100 Vejle
(Arbejdspladsen ligger i Vejle)

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8259038
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...