Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 marts 2019

Organist

Borris og Faster Kirke

Organist ved Borris og Faster Kirke
Organist

En stilling som organist ved Borris og Faster Kirker, Borris og Faster Sogne er ledig pr. 1. maj 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er på 16 timer pr. uge.

Organisten skal blandt andet varetage følgende opgaver:

 • Spille ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Spille ved specielle gudstjenester som spaghetti, friluftsgudstjenester og lignende
 • Medvirke ved småbørnssang
 • Lejlighedsvis medvirke ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning
 • Medvirke ved planlægning af sognenes koncerter
 • Spille ved plejehjemsgudstjenester i Borris

Borris og Faster sogne har små 2200 indbyggere. Området er kendetegnet ved god kirkegang og stor forpligtethed overfor kirkens liv. Adskillige af gudstjenesterne er derfor i forbindelse med forskellige markeringer henlagt til andre lokaliteter end kirken. I sognene er der et stort frivilligt arbejde og mange, som løfter med.

Der er cirka 25 kirkelige handlinger om året.

Til begge kirker er knyttet kirkegårdspersonel samt tre sangere.

Orglet i Borris Kirke er bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri i 1978 og restaureret i 2012. Det har 10 stemmer fordelt på to manualer samt pedal (subbas 16). I Faster Kirke er der et orgel bygget af P. Bruhn og Søn i 1987. Orglet har har to manualer, 12 stemmer + Tremulant og pedal (subbas 16).

I Borris kirke er der klaver og i Faster kirke et elektrisk klaver.

Vi forventer, at du:

 • Kan og vil spille på både orgel og klaver
 • Kan spille efter andre nodebøger end koralbogen, eksempelvis højskolesangbogen og børnesangbogen Syng Med
 • Har kendskab til det kirkelige liv
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et inspirerende samarbejde med det øvrige personale.
 • Er god til at tænke nyt og se muligheder fremfor begrænsninger
 • Har lyst og evner til at arbejde for kirkens liv og vækst.

Vi tilbyder:

 • En fleksibel arbejdsplads med gode samarbejdsforhold og rammer at udføre arbejdet i
 • To sogne med god opbakning til det kirkelige liv
 • Et varieret arbejde med mulighed for god fleksibilitet
 • Et godt og trofast personale med let til smil
 • Mulighed for at sætte sit eget præg på arbejdet og være med til at ideudvikle

Har du ikke allerede en organist uddannelse forventer vi, at du færdiggør en sådan indenfor 5 år.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Skjern provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Faster Sogns Menighedsråd beliggende i Skjern provsti.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk ;

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. OK tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson ved Faster kirke Eva Vestergaard på telefonnummer 26233170 og kontaktperson ved Borris kirke Tove Madsen på telefonnummer 40366467. Spørgsmål kan også rettes til sognepræst og daglig leder Simon Olesen på telefonnummer 21654812.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til på mail til 8778fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. marts kl. 12

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 12.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Kontaktpersoner

Kontaktperson ved Faster Kirke
Eva Vestergaard
Mobil: 26233170
Kontaktperson ved Borris Kirke
Tove Madsen
Mobil: 40366467
Sognepræst og daglig leder
Simon Olesen
Mobil: 21654812

Arbejdsgiver

Faster Kirke
Slumstrupvej 1
6900 Skjern
(Arbejdspladsen ligger i Intet fast arbejdssted)

Ansøgning

Søg via e-mail: 8778fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8257094
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...