Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 december 2019

Organist

Ledøje-Smørum Pastorat

Organist søges til Ledøje-Smørum Pastorat

 
En stilling som organist i Ledøje-Smørum Pastorat med 30 timer om ugen er ledig pr. 1. februar eller snarest derefter.
Vi søger en organist, som sammen med vores anden organist kan skabe musikglæde både i hverdagen og ved højtider.

Organisten skal

  • spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i pastoratets to kirker
  • spille til arrangementer for menigheden
  • fungere som korleder for nogle af pastoratets kor
  • medvirke ved undervisning og babysalmesang
  • arrangere musikgudstjenester og koncerter

Opgaverne skal planlægges i samarbejde med den anden organist, med hvem der er gensidig vikarforpligtelse. Det skal ske ud fra Menighedsrådets vision om et aktivt musikliv.

Ledøje-Smørum Pastorat har 11.555 indbyggere, 15 ansatte i de to sogne samt et fælles menighedsråd. I Pastoratet er der to kirker og kirkegårde i Ledøje og Smørum samt et Konfirmandhus (sognegård) i Smørum.

Vi forventer, at du

  • har sans for liturgi og kan bruge musikken til at understøtte kirkens forkyndelse og menighedssang
  • mestrer den klassiske såvel som den rytmiske musikgenre og et varieret musikalsk repertoire
  • er bevidst om hvad musik kan bruges til
  • er positiv over for at drive og videreudvikle musikaktiviteter i samarbejde med kollegaer, frivillige og menighedsråd

Ansættelsen sker ved Ledøje-Smørum Menighedsråd, Flodvej 73, 2765 Smørum.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (CO10-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605 kr. – 408.653 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.552 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 930 kr. (nutidskroner).  Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.055,- kr. – 380.245,- kr. årligt (nutidskroner).
Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO- organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 301.113,- kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2, 316.368,- kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirke.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.10.2019 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansøgningen med relevante bilag mærket ’Ansøgning’ sendes til 7185fortrolig@sogn.dk eller til Ledøje-Smørum Menighedsråd, Flodvej 73E, 2765 Smørum. Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest søndag den 15. december 2019. Ansættelsessamtaler samt prøvespil foregår i Smørum Kirke torsdag den 19. december 2019. Der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Du er meget velkommen til at henvende dig til formand for Menighedsrådet Poul Sørensen, 2131 0730, kontaktperson Susanne S Hansen, 2822 5771 eller organist Ole Schousboe, 3015 2729, for yderligere oplysninger om stillingen. Du kan se mere om Ledøje-Smørum Pastorat på www.lskirker.dk.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din karriere som musiker

Læs mere
Henter jobs...