Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 marts 2019

ORGANIST

28 t/uge

Ørnhøj og Nr. Omme pastorat i Herning

Stillingen som organist i Ørnhøj og Nr. Omme pastorat i Herning Nordre Provsti hhv. Skjern provsti er ledig og ønskes besat pr. 1. maj 2019. Stillingen er på 28 timer pr. uge.

Vi tilbyder

  • To gode orgler i kirkerne. Orglet i Ørnhøj kirke er bygget af Krohn i 1972, det har 6 stemmer, 1 manual og pedal. Orglet i Nørre Omme kirke er bygget af Bruno Christensen, det har ligeledes 6 stemmer, 1 manual og pedal
  • En kreativ og fleksibel arbejdsplads
  • Gudstjenester med stor kirkegang
  • Flere typer gudstjenester
  • 2 voksenkor og et ungdomskor
  • Et rummeligt samarbejde med menighedsrådene

Vi ønsker en organist, som

  • kan forestå orgelspil, instrumental musikledsagelse af liturgi og menighedssang ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter
  • har erfaring med korarbejde og kan videreføre arbejdet med korene
  • kan organisere musikalske arrangementer i kirkerne
  • er fleksibel og villig til at arbejde sammen med kolleger og menighedsrådene i sognene

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. OK tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd.

Der er tre måneders prøvetid. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos sognepræst Bodil Toftdahl tlf. 2087 8367, kontaktperson Erik Jensen tlf. 4074 6089, Ørnhøj menighedsråd eller formand Else Pedersen, Nr. Omme menighedsråd tlf. 2049 8931.

Ansøgning med relevante bilag skal være formand Else Pedersen, Algade 2d, Grønbjerg, 6971 Spjald i hænde senest den 20.marts. Ansøgningen kan også sendes pr. mail til 8754@sogn.dk

Ansættelsessamtaler + prøvespil forventes at finde sted tirsdag d. 26. marts

Kontaktpersoner

Menighedsrådsmedlem
Gravers Kjærgaard
Hovednummer: 40747391
Mobil: 40747391
gravers@kjaergaardsvej10.dk

Arbejdsgiver

NR OMME KIRKE
Sønderkjærsvej 8
6971 Spjald
(Arbejdspladsen ligger i Ringkøbing-Skjern)

Ansøgning

Søg via e-mail: 8754@sogn.dk
Søg skriftligt

 

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8273326
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...