Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 maj 2019

Organist

Nærum Menighedsråd

Organist, Nærum Menighedsråd

Om Nærum Kirke
Nærum Kirke er en sognekirke i ordets bedste forstand. Vi har en stor berøringsflade til sognets beboere i alle aldre, og vi kan glæde os over velbesøgte gudstjenester og mange deltagere til vores arrangementer. Nærum Kirke opsøges både af trofaste sognebørn, men også mange fra oplandet. Vi lægger vægt på høj kvalitet til unge som ældre og har et fint arbejdsmiljø præster og kirkefunktionærer i mellem og et menighedsråd, som støtter op.
Vi tilbyder
En arbejdsplads med et stort, nyere orgel fra 1998, bygget af P. G. Andersen & Bruhn ApS og intoneret af Paul Hansen. Det har 27 stemmer med tre manualer og pedal.

Derudover er der et mindre kororgel, som bl.a. benyttes ved salmesang med konfirmanderne, mindre bisættelser, foredrag og koncerter. Det er bygget af Markussen & Søn, 1969 og har 5 stemmer og 1 manual. I sognegården er der et nyere, opretstående, akustisk klaver Yamaha U300, som også kan benyttes i kirken.

I Nærum kirke har vi et godt arbejdsmiljø med følgende ansatte:

 • 5 dygtige korsangere
 • 2 præster, som meget gerne samarbejder om salmevalg og liturgi
 • 1 kirketjener på fuld tid og 1 på deltid
 • 1 kordegn på fuld tid og 1 på deltid

Derudover et engageret menighedsråd.
Vi ønsker at du..
Er konservatorieudannet organist og:

 • med højt fagligt niveau kan understøtte og lede menighedens salmesang
 • kan fungere som en kompetent kirkemusikalsk sparringspartner for sognets to præster, som gerne samarbejder omkring salmevalg
 • kan lede og inspirere sangerne ved kirkens kor med bl.a. korsatser til højmessen
 • er tovholder i tilrettelæggelsen og afviklingen af kirkens koncertprogram, der dækker såvel klassiske som rytmiske genrer. Vi ser gerne, at organisten træder ind i menighedsrådets aktivitetsudvalg
 • sammen med kirkens øvrige personale deltager i et frugtbart samarbejde med Nærum Skole om forskellige projekter som sangprojekter, ad hoc-kor eller lignende
 • har fortrolighed med at spille fra Højskolesangbogen
 • har gode samarbejdsevner

Menighedsrådet er i øvrigt meget åbne for at høre om ideer og nye initiativer som organisten har lyst til at arbejde med.

Prøvespil forventes afholdt d. 26. og 27. maj.

Ansøgning til menighedsrådet sendes via mail fsc@km.dk

Ansøgningsfrist den 1. maj 2019 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved:

Kontaktperson Anne Ledet tlf. 23 43 49 05 eller sognepræst Bruno Rasmussen tlf. 23 28 71 08 .

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/323776/organist
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...