Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 26 april 2019

Organist

Søllerød kirke.

Organist søges til Søllerød kirke.

Ansøgningsfrist: 26. april 2019 kl. 12.00

Søllerød kirke søger en organist på fuld tid fra 1. juli 2019 eller snarest herefter, som kan være med til at skabe nærværende og levende gudstjenester og kirkelige handlinger med musikalsk variation inden for både klassisk og ved særlige gudstjenester også rytmisk musik.

Vi er en meget søgt og levende kirke med høj kirkegang, stor sangglæde både inden for den klassiske salmeskat og de mange gode moderne salmer. Der er rigtig god tilslutning til alle aktiviteter.

Vi arbejder på at forny os på det musiske og indholdsmæssige område for på den måde at følge med tiden. Samtidig er tradition og genkendelighed vigtig for os. Både menighedsråd og ansatte tænker gerne nye tanker med respekt for de værdier der er i traditionen.

Menigheden nyder og støtter talstærkt op omkring flotte klassiske koncerter.

Opgaver:

Som organist vil dine opgaver bl.a. være at spille til:

Højmesser

Særgudstjenester

Kirkelige handlinger

Akkompagnere til et par salmer ved månedlig kirkecafé, 3 kirkehøjskolelørdage og 4-6 årlige sangaftener. Plejehjemsgudstjeneste – 1 pr. måned. Alle handlinger i samarbejde med den anden organist.

Vi forventer at du:

Kan arrangere spændende koncerter og selv give koncerter.

Kan lede motetkoret, som medvirker ved alle gudstjenester.

Er indstillet på et samarbejde med den anden organist, hvor der er gensidig vikarforpligtigelse.

Kunne forestille dig at samarbejde med andre lokale aktører.

Vil samarbejde med Korskolen og lejlighedsvis akkompagnere til familiegudstjenester hvor de medvirker – vi har pt. 3 kor: Spire-, Børne- og Ungdomskor.

Vi tilbyder bl.a.:

Et orgel som er bygget af Frobenius i 2010 og har 24 stemmer + 4 transmissioner fordelt på Hovedværk, Svelle og Underværk + Pedal. Mekanisk traktur og elektronisk Setzer registratur. Normalkoblinger + 16′ i SV og 4′ i UV

Et Fazioli-flygel i Sognegården.

Et godt samarbejde med kirkens personale, præster og menighedsråd.

En arbejdsplads hvor musikken har høj prioritet.

Et godt organistsamarbejde i provstiet.

Om kirken: Søllerød kirke er en middelalderkirke fra ca. 1200 tallet. Der er 240 siddepladser.

Lønnen: Ansættelsen af en uddannet organist er omfattet af overenskomst mellem kirkeministeriet, CO10-Centralorganisationen af 2010 og Danske Organister og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalen kan ses på www.folkekirkepersonale.dk.

Er man tjenestemand og ansættes man i opslået stilling uden ophold fra tidligere stilling, fastholder man sin tjenestemandsstatus. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625kr.-373.629 kr. årligt. (nutidskroner.) Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451 kr.-61.273 kr. (nutidskroner) Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med en eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874 årligt (nutidskroner) og basisløn 2 udgør 310.863 kr. årligt (nutidskroner.) Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedsbeløbet udgør årligt 23.004 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest. Der er 3 måneders gensidig prøvetid.

Ansøgning med relevante bilag vedhæftet sendes til menighedsrådsformand Mikael Forsberg, Søllerød kirke, Søllerødvej 13, 2840 Holte (eller på mail til: soelleroed.sogn@km.dk)

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Lisbet Dünnwald tlf. 2868 4885 og /eller til sognepræst og kontaktperson Xenia Dalgaard tlf. 4580 7300

Annonce
Annonce

Sådan bliver du set og hørt

kursus
14 janKøbenhavn

Workshop i branding

Læs mere
Henter jobs...