Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 april 2019

Organist

Barselsvikariat

Vammen, Lindum og Bigum Kirker

En stilling som organist (barselsvikar) ved Vammen, Lindum og Bigum Kirker, Vammen, Lindum og Bigum Sogne er ledig pr. 1. maj 2019 eller snarest derefter

Stillingen er på 11 timer pr. uge med mandag som fast fridag.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Spille til 1-2 gudstjenester om søndagen
  • Spille til andre kirkelige handlinger
  • Deltage i planlægning og afvikling af sangaftener eller andre arrangementer ved kirkerne
  • Deltage i undervisning af minikonfirmander sammen med vores præst

Vi forventer, at du:

  • Indgår aktivt og positivt i samarbejdet med personalet ved de tre kirker
  • Besidder en glæde ved at spille og bidrage til gudstjenester og andre arrangementer ved kirkerne

Ansættelse sker ved Vammen Sogns Menighedsråd beliggende Nørregade 25, 8830 Tjele.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.689,07 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. OK tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for Vammen Menighedsråd og kirkesanger i Bigum Kirke Maybrith Lange på telefonnummer 51314000 /mail: maby1975@hotmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes til på mail til 8569fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. april 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted mandag den 29. april 2019.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8323292
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om at optræde live

Læs mere
Henter jobs...