Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 maj 2019

Organist

Flejsborg, Vester Hornum og Hyllebjerg Kirker, Vest Himmerlands Provsti

Genopslag – Organist
En stilling som organist ved Flejsborg, Vester Hornum og Hyllebjerg Kirker, Vest Himmerlands Provsti, Viborg Stift er ledig snarest muligt

Stillingen er på 12 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

 • Musikledsagelse til søn- og helligdags gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger i vores 3 kirker

Vi forventer, at du:

 • Er fortrolig med, og positivt interesseret i det kirkelige liv
 • Trives med at samarbejde med kirkernes øDer er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Vesthimmerlands provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.Ansættelse sker ved Flejsborg Sogns Menighedsråd beliggende Gattenvej 23, 9640 Farsø

  Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

   

  Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

   

  Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

   

  Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

  Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

  Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

  Rådighedstillægget udgør årligt 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. OK tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner)

  Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

  Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Bente Duedal Ravn på telefonnummer 29 43 49 91

  Ansøgningen med relevante bilag sendes til Flejsborg Sogns Menighedsråd på mail 8272fortrolig@sogn.dk

  Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. maj 2019.

  Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den uge 19 / 20 2019.

  Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

   

  Kontaktpersoner

  Bente Ravn
  Hovednummer: 29434991

  Arbejdsgiver

  Flejsborg Kirke
  Møllevej 17C
  9600 Aars
  (Arbejdspladsen ligger i Vesthimmerland)

  Ansøgning

  Søg via e-mail: 8272fortrolig@sogn.dk
  Søg skriftligt

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8320816
Annonce
Annonce

Lav PR for din udgivelse!

kursus

Hvad er din PR-strategi?

Læs mere
Henter jobs...