Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 19 maj 2019

Organist

Kirkerne i Bredstrup og Pjedsted, Fredericia

Organist til kirkerne i Bredstrup og Pjedsted

Stillingen er ledig til besættelse 1. september 2019 eller snarest derefter.

Der er tale om en deltidsstilling med arbejdstidsbrøk 10/37. Alt efter kvalifikationer og ønsker kan der herudover blive tale om varetagelse af fx. børnekor og/eller understøttelse af sognenes lejlighedskor. I så fald vil timetallet blive tilpasset disse øvrige opgaver.

Organisten medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi har én gudstjeneste alle søn- og helligdage – på skift i de to kirker. Dog gudstjenester i begge kirker juleaften og Allehelgens søndag.

Inden for normeringen vil der

  • enkelte gange være familiegudstjeneste og aftengudstjeneste
  • være mulighed for musikgudstjenester o.lign.
  • være medvirken ved aftalte arrangementer i kirken og konfirmandstuen
  • være medvirken ved Bredstrup-Pjedsteds sommerfest
  • være ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af to årlige kirkekoncerter

Vi forventer, du er uddannet organist/kirkemusiker – eller er klassisk eller rytmisk pianist med interesse for orgel. Der vil være mulighed for efteruddannelse efter nærmere aftale med menighedsrådet.

Derudover forventer vi, at du er positiv og engageret, og at du i samarbejde med menighedsrådet og de øvrige ansatte vil være med til at skabe gode gudstjenester for menigheden. Du vil indgå i et godt kollegialt fællesskab med én præst, én kirkesanger og én kirketjener.

Vore sogne er to små men aktive landsbyer beliggende lige midt i trekantområdet og med blot 7 kilometer til Fredericia centrum. Vi er ca. 2.400 indbyggere, hvoraf 2.100 er medlemmer af folkekirken. Der er lokal skole, mange foreninger og god opbakning til kirken.

Orglet i Pjedsted kirke er fra Th.Frobenius & Sønner. Bygget i 1966 og i 2008 udvidet til seks stemmer. Desuden forefindes digitalpiano.

Orglet i Bredstrup kirke er bygget af Frederik Nielsen i 1894. Udvidet af Bruno Christensen & Sønner i 1979 til syv stemmer og sidenhen ombygget af Marcussen & Sønner. Desuden forefindes digitalpiano.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460 – 377.084 kroner årligt (nutidskroner). Pension iht Organisationsaftale. Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816 og 61.840 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.610 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 312.829 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Rådighedstillægget udgør årligt 30.269 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2 kirker. Pension iht Organisationsaftale.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i ugerne 22-23.

Kørekort:
B, A10

Kontaktpersoner

Kontaktperson
Thyra Kjærsgaard
Mobil: 22837061
Formand
Lisbeth Kjær Poulsen
Mobil: 26394030
Sognepræst
Michael H. Munch
Arbejde direkte: 75954024

Arbejdsgiver

Bredstrup Kirke
Bredstrupvej 128
7000 Fredericia
(Arbejdspladsen ligger i Fredericia)

Ansøgning

Søg via e-mail: 7914fortrolig@sogn.dk

 

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8335666
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om forretning og din musik

Læs mere
Henter jobs...