JOBSCENEN - Organist
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 24 maj 2019

Organist

Anna Kirke på Nørrebro

Organist ved Anna Kirke på Nørrebro
 

Vi søger en organist på 30 timer pr. uge fra 15. juni eller snarest derefter.

Vi ønsker: en organist, som kan være med til en nærværende og god gudstjeneste med musikalsk indlevelse for både klassisk og nutidig musik. Derueover skal man være indstillet på at spille ved andre arrangementer.

Vi tilbyder: en kirke i et lille sogn som ligger midt på Nørrebro, hvor der er mange aktiviteter. Hoveddelen af vores aktiviteter foregår i kirken. Der er plejehjemsgudstjenester.

Vi er 2 præster, 1 kordegn, 1 kirke- og kulturmedarbejder, 2 kirketjenere. Alle medarbejdere er engagerede og rare kollegaer.

Vi afholder omkring 63 højmesser, 29 dåbsgudstjenester på lørdage, 12 barn-voksengudstjenester om året. Derudover ca. 13 vielser og 6 plejehjemsgudstjenester samt 6 sangeftermiddage på plejehjemmet, 1 friluftsgudstjeneste på Skjold og ca. 35 bisættelser.

Der vil være en sangaften om måneden for voksne, rytmik for børn sidste lørdag i måneden samt babysalmesang hver onsdag fordelt på to hold. Der forventes, at der samarbejdes omkring aktiviteter vedr. sang med børn

Vi forventer desuden: en dygtig, initiativrig og imødekommende organist, der har lyst til både klassisk og nutid musik, med liturgisk fornemmelse og interesse for på musikalsk vis at løfte gudstjenesten.

At du kan bruge både kirkens orgel og klaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

En god kollega, der vil indgå i det gode samarbejde i sognet og til øvrige medarbejdere i kirken.

Instrumenter i kirken:

Orglet er bygget af Bruno Christensen og Søn.

Orglet har 20 stemmer fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal..

Der forefindes flygel og klaverer i kirkesalene.

Kirken er kendt for sin gode akustik.

Organisten er inspirator og musikalsk leder for kirkens 4 ansatte kirkekorsangere (4 stemmer).

De 4 professionelle sangere benyttes til højmesser, plejehjemsgudstjenester og kirkelige handlinger.

Organisten skal desuden være i stand til selv at forestå 7 koncerter og at spille til forskellige arrangementer i kirken efter menighedsrådets bestemmelse.

Arbejdsforhold: Ansættelse sker ved Anna Sogns menighedsråd, Bjelkes Alle 19, 2200 Købemhavn N

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10-Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kal ses på WWW.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,01 kr. årligt (nutidskroner)

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,47 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirke musiker uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 298.609,82 kr. (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 313.737,82 kr. (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.217,10 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overenssetmmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Lise Helsing, e-mail: lisehelsing@gmail.com eller kontaktperson Annie Dirksen 51 80 21 06.

Kontakt kirkekontoret tlf. 35 83 13 20 hvis du vil se/prøve orglet.

I øvrigt henvises til kirkens hjemmeside.

Ansøgning med relevante bilag, herunder referencer sendes til 7050fortrolig@sogn.dk senest den 12. maj kl. 24.00

Ansættelsessamtaler forventes at foregå tirsdag den 4. juni, den 7 juni, eller den 13. juni.

Kontaktpersoner

Kontaktperson
Annie Dirksen
Hovednummer: 51802106

Arbejdsgiver

ANNA KIRKE
Bjelkes Allé 19
2200 København N
(Arbejdspladsen ligger i København)

Ansøgning

Søg via e-mail: 7050fortrolig@sogn.dk

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8328516?fbclid=IwAR1ZI1XjeaTVljfx4g1nQRqp8sAf6gG74xc9yyGvBABeRJpR5R9EDJls6qE
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Support inden for Produktion, Sangskrivning, It, Komposition

Læs mere
Henter jobs...