JOBSCENEN - Organist
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 28 maj 2019

Organist

16 t/uge

Sønder Starup Sogns Menighedsråd

Er du vores nye organist?

En stilling som organist ved Sønder Starup Sogns Menighedsråd er ledig pr. 1. august 2019.

Vi søger en dygtig og alsidig organist, der har lyst og gåpåmod til at udvikle og understøtte det musikalske liv i og omkring kirken.

Menighedsrådet er som udgangspunkt positiv overfor initiativer i forhold til udvikling af kirkemusikalske aktiviteter.

Stillingen er på 16 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

· Musikalsk ledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger

· Varetagelse af børnekor

· Koncerter

· Musikalsk ledsagelse ved konfirmandundervisning

Sønder Starup Sogn er i udvikling, hvilket betyder at vi har mange børnefamilier blandt sognets 2.623 folkekirkemedlemmer. Starup Kirke er fra fra slutningen af 1000 tallet og ligger smukt ned til Haderslev Fjord.

Orglet i Starup Kirke er bygget af Markussen og Søn i 1920 og har 13 stemmer fordelt på 2 manualler (CV-f3) og pedal (C-f1). Trakturen er pneumatisk og der forefindes ikke svelle.

Ansættelse sker ved Sønder Starup Sogns Menighedsråd beliggende Starup Kirkevej 30, 6100 Haderslev.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillæg udgør 23.217,10 kr. (nutidskroner).

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kirsten Grauholm på mobil 21 49 92 87 /mail 8969fortrolig@sogn.dk .

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirsten Grauholm, Aarøsund Landevej 143, 6100 Haderslev eller på mail til 8969fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. maj 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted 7. juni 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Support inden for Produktion, Sangskrivning, It, Komposition

Læs mere
Henter jobs...