Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 juli 2019

Organist

Barselsvikariat

Bindslev Kirke og Sørig Kirke,Hjørring Nordre Provsti

Barselsvikariat Organist

Stillingen som barselsvikar for vores organist ved Bindslev Kirke og Sørig Kirke,

Hjørring Nordre Provsti – ønskes besat i perioden: 1. august 2019 – 31. maj 2020

Vi søger en organist/kirkemusiker:

 • der kan spille såvel traditionel kirkemusik som ny og rytmisk musik
 • der har erfaring med
  • babysalmesang
  • musiske aktiviteter for børn (f.eks. musikalsk legestue)
  • korarbejde (spirekor, børnekor)
  • der kan varetage øvrige musiske arrangementer ved kirkerne
 • der vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige

medarbejdere ved kirkerne

 • som er udadvendt og har gode samarbejdsevner

 

Vi tilbyder:

 • en stilling på 37 timer pr. uge
 • levende og aktive menigheder med en god kirkegang
 • gode og åbne arbejdsforhold med præst og menighedsråd,

der lægger stor vægt på musikkens rolle i gudstjenesten

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner).

Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.217,10 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.269,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.019,05kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

 

OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Kontaktperson Mona Jensen, tlf.: 21 60 85 48

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Bindslev menighedsråd på mail: 8429fortrolig@SOGN.DK

Ansøgningen skal være menighedsrådene i hænde senest den 15. juli 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 29 eller efter aftale.

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Orglet i Bindslev Kirke: Bruno Christensen fra 1970 med 14 stemmer, 2 manualer og pedal

Orglet i Sørig Kirke: Jensen & Thomsen fra 1995 med 15 stemmer, 2 manualer og pedal

Der kan hentes yderligere information om vore sogne på www.bindslevpastorat.dk

Antal ledige stillinger:
1

Kørekort:
B, A10

Kontaktpersoner

kontaktperson
Mona Jensen
Hovednummer: 21608548
Mobil: 21608548
mos.45@jensen.mail.dk

Arbejdsgiver

BINDSLEV MENIGHEDSRÅD
Kirkevej 10
9881 Bindslev

Ansøgning

Søg via virksomhedens hjemmeside
Søg via e-mail: 8429fortrolig@SOGN.DK

 

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8442005
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus
11 novAarhus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...