Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 august 2019

Organist

22 t/uge

Hans Egedes Kirke, København Ø

Organist til Hans Egedes Kirke, 22 timer/uge, tidsbegrænset
Organist ved Hans Egedes Kirke, en 22 timers projekt-stilling, frem til 31.12.2020.

En stilling som organist ved Hans Egedes Kirke i Hans Egedes Sogn er ledig med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er på 22 timer om ugen, og løber frem til den 31.12.2020. Kirkens adresse er Vardegade 14, 2100 København Ø.

VI SØGER en engageret organist med høj faglighed, og gerne rytmisk baggrund som skal være innovativ, med et ønske om at være med til at give en god ramme for det moderne kirkelige fællesskab, samt have gode samarbejdsevner.

Sognet er et sogn i vækst, med 9.200 indbyggere hvoraf 5.800 er medlem af folkekirken. For nogle år siden blev sognegrænserne udvidet til også at omfatte det nye Nordhavnsområde, hvorfor Hans Egedes Sogn har fået til opgave at varetage et nyt kirkebyggeri i fremtidens Nordhavn. Allerede nu er mere end 2.000 nye beboere flyttet ind i Nordhavnen, og der forventes løbende en befolkningstilvækst frem til 2050 – 2070, hvor byen skulle være udbygget med en befolkning på omkring 30.000 beboere (2018 estimat i henhold til prognoser fra By og Havn). Menighedsrådet forventer derfor, at den der ansættes som organist, er indforstået med at skulle deltage i og bidrage ved kirkens fremtidige aktiviteter i Nordhavnen.

Organisten skal i første omgang varetage følgende opgaver:

Højmesser og kirkelige handlinger i hhv. den danske og færøske menighed.

Ledelse af den danske kirkes og den færøske kirkers kor.

Arrangere ca. 7 koncerter om året.

Deltagelse i sognearrangementer, herunder kirkens menighedspleje.

Kirkens babysalmesang sammen med Kirkekulturmedarbejderen.

Deltagelse i konfirmandundervisningen i samarbejde med præsten.

Deltagelse i minikonfirmandundervisningen i samarbejde med præsten

Det forventes, at organisten i sammenarbejde med kirkens andre ansatte og frivillige bidrager til kirkens liv og vækst i henhold til ovenstående punkter, og er i et tæt samarbejde med kirkens kulturmedarbejder.

Personale- og kalendermøder er en fast del af stillingen, ligesom stemning, vedligeholdelse og klargørelse af kirkens instrumenter. Organisten er nærmeste foresatte for kirkens to kor (et dansk og et færøsk) og derved også ansvarlig for korsangen i kirken.

Da, alle stillinger ved kirken er nye i 2019, og det meste af menighedsrådet er nyt, er der et pionerarbejde i at finde ud af, hvad der er muligt og, hvordan vi bruger hinandens ressourcer bedst muligt i at skabe fremtidens kirke på Østerbro/Nordhavn. Det er derfor vigtigt at organisten er samarbejdsvillig og initiativrig.

Orglet er bygget af Gunnar Fabricius Husted orgelbyggeri i 1984 med 22 registre fordelt på 2 manualer og pedal (mere om orglet kan ses på kirkens hjemmeside). Andre instrumenter er pt. et elektrisk klaver og et almindeligt klaver. Derudover råder kirken over et sæt Schulmerich håndklokker med 4 oktaver.

Hans Egedes Sogn har en aktiv færøsk menighed i kirken, som fejrer højmesse om eftermiddagen 1. og 3. søndag i måneden samt ved højtiderne jul, påske og pinse. Organisten er derfor – ud over de danske højmesser og kirkelige handlinger – i samarbejde med den færøske præst tillige ansvarlig for den musikalske afvikling af de færøske højmesser og kirkelige handlinger, som med jævne mellemrum kan finde sted på andre lokaliteter i Københavns Stiftet, herunder fast 1-2 andagter om måneden på det færøske patienthotel.

En til to gange om året afholdes også fællesgudstjeneste med den færøske og danske menighed.

Vi forventer, at du:

Har sans for liturgi.

Er i stand til at arbejde selvstændigt og kollegialt.

Er mødestabil og altid velforberedt.

Er løsningsorienteret.

Er imødekommende over for sognets indbyggere, frivillige og brugere af kirken.

Ansættelse sker ved Hans Egedes Sogns Menighedsråd, Vardegade 14, 2100 Kbh. Ø

Løn- og ansættelsesvilkår

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,00 kr. – 377.084,00 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organister) vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 (Centralorganisationen af 2010) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Overenskomsten kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Årslønnen for sådanne ansøgere aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 298.610,00 årligt (nutidskroner). Basisløntrin 2 udgør kr. 313.738,00 årligt (nutidskroner). Lønindplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør kr. 23.217,10 årligt (nutidskroner).

Ansøgere uden eksamen i orgel og korledelse vil være omfattet af Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker. Organisationsaftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Årslønnen for sådanne ansøgere aftales inden for intervallet kr. 277.280,00 – 405.255,00 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 284.390,00 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør kr. 21.372,75 årligt (nutidskroner). Desuden ydes et tillæg stort kr. 922,17 årligt (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens arbejdstidsbrøk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang fra hidtidig stilling. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Henvendelser og ansøgninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Else Steenberg på telefonnummer 2167 9712 og/eller mail elsesteenberg@outlook.com. Kontaktpersonen træffes bedst tirsdag og fredag, ellers mandag, onsdag og torsdag kl. 15.00-18.00.

Ansøgninger med relevante bilag sendes til 7046fortrolig@sogn.dk. Ansøgninger modtages kun elektronisk. Der kvitteres for ansøgningens modtagelse i løbet af et døgn.

Ansøgninger, der vælges ud til samtale og prøvespil, kontaktes senest 23.08.2019.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 16.08.2019 kl.12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 35.

Der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8487798
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...