Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 31 august 2019

Organist

Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge sogne

Organist til Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge sogne

Organist til Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge sogne.

 

Vi er ét pastorat beliggende i Lollands syd-vestligste område med to menighedsråd. Stillingen andrager samlet 15 timer pr. uge og omfatter tjeneste ved gudstjenester (også på hverdage), kirkelige handlinger, koncerter, møder, arrangementer m.v.

Ansættelsen sker ved Kappel-Langø sogns menighedsråd beliggende Knubbeløkkevej 23, 4900 Nakskov, men indebærer geografisk fleksibilitet i forhold til at arbejde for andre ansættelsesmyndigheder, som menighedsrådet indgår/har indgået aftale med, primært Vestenskov-Arninge sogns menighedsråd.

Stillingen er ledig pr. 1.september 2019.

Vi søger en faglig dygtighed kirkemusiker. Vi vægter personlige egenskaber som empati og omgængelighed. Samarbejdsformerne med sognenes medarbejdere og kontaktpersoner er uformelle, og vi påskønner nytænkning og fleksibilitet.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. Fikspunktet er 284.389,45 kr. årligt. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

OK tillæg på 922,17 kr. årligt. OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos formanden for Kappel-Langø sogns menighedsråd, Ole Arpe Munksgaard, der kan kontaktes pr. mail 7629fortrolig@sogn.dk , eller pr. tlf. på 40415472 eller 54948143.

Ansøgningen med relevante bilag bedes sendt til formanden for Kappel-Langø sogns menighedsråd Ole Arpe Munksgaard, Mågevej 8, Langø, 4900 Nakskov eller på mail til 7629fortrolig@sogn.dk senest den 25. august 2017.

Menighedsrådene forventer, at du kan påbegynde dit arbejde pr. 1. september 2019.

Ansættelsessamtaler/prøvespil forventes at finde sted i uge 34.

Menighedsrådene gør opmærksom på, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Kørekort:
B

Kontaktpersoner

regnskabsfører
Tom Blak Nielsen
Hovednummer: 60723307
tomblak145@gmail.com
Ole Arpe Munksgaard
Hovednummer: 54948143
Mobil: 40415472

Arbejdsgiver

Kappel – Langø Menighedsråd
Bregnevej 5
4900 Nakskov

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8490526
Annonce
Annonce

Pro Tools

kursus

Godt i gang med Pro Tools

Læs mere
Henter jobs...