Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 19 august 2019

Organist

Tamdrup, Nim, Underup og Føvling kirker

Organist ved Tamdrup, Nim, Underup og Føvling kirker

Stillingen som organist ved Tamdrup, Nim, Underup og Føvling pastorat er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom.

Vi er tre små og et større sogn med fire kirker, hvortil der er fælles ansatte. Vi søger en organist som er imødekommende, faglig dygtig, samarbejdsvillig og som har lyst til at tage del i og bidrage til vores fællesskab i og omkring vores kirker. Udover gudstjenester har vi en række aktiviteter f.eks. børnegudstjenester, konfirmandsaktiviteter, højskoledag, plejehjemgudstjenester og babysalmesang.

I pastoratet er ansat to organister, der i samarbejde deler arbejdsopgaverne mellem sig. Tjenesten er placeret både på hverdage og i weekenderne. Vi har særligt brug for at få dækket onsdage og weekenderne.

I tre af kirkerne findes et mindre orgel med ét manual med 4-5 stemmer, samt pedal med én stemme (subbas 16). I Tamdrup kirke findes et Markussen orgel fra 1974 med 16 stemmer. Du er velkommen til at prøve vores orgler. Der er planlagt udskiftning af orgel i Føvling kirke i løbet af de næste 2 år.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 36.019,05kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Stillingen er på 14 timer i ugentligt gennemsnit.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontaktperson, Otto

Borch-Andersen, 22 28 11 30 eller mail: Borch-Andersen@energimail.dk

 

Vi skal have din ansøgning senest den: 19/8 2019 kl. 12:00

 

Prøvespilning og ansættelsessamtale vil finde sted i Nim kirke d. 24/8 fra kl. 10:00 2019.

Ansøgning med relevante bilag sendes til:

Otto Borch-Andersen

Kirkevej 4, Nim

8740 Brædstrup

eller mail: Borch-Andersen@energimail.dk

Fællesmenighedsrådet for Tamdrup, Nim, Underup og Føvling sogne.

Kontaktpersoner

Kontaktperson
Otto Borch-Andersen
Hovednummer: 22281130
Borch-Andersen@energimail.dk

Arbejdsgiver

NIM KIRKE
Præstevænget 1
8740 Brædstrup

Ansøgning

Søg via e-mail: Borch-Andersen@energimail.dk

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8489237
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din karriere som musiker

Læs mere
Henter jobs...