Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 11 september 2019

Organist

Deltid

Rolfsted kirke

Organist ved Rolfsted kirke

ORGANIST

Da Rolfsted sogns organist gennem 24 år har valgt at gå på pension, opslås stillingen som organist i

Rolfsted-Søllinge-Hellerup pastorat til besættelse pr. 1. november 2019.

Stillingen er på 19 timer pr. uge.

Rolfsted-Søllinge-Hellerup pastorat er et nyoprettet 3-sognspastorat, bestående af Rolfsted, Hellerup og Søllinge sogne, og er beliggende i et naturskønt område på Midtfyn.

Rolfsted sogn har 1926 indbyggere (1626 folkekirkemedlemmer), Søllinge sogn har 460 indbyggere (379 folkekirkemedlemmer) og Hellerup sogn har 214 indbyggere (170 folkekirkemedlemmer).

Organisten skal varetage følgende opgaver:

Medvirke ved gudstjenester, kirkelige handlinger og plejehjemsgudstjenester.

Medvirke ved børnekonfirmandundervisning og ved enkelte lektioner ved konfirmandundervisningen efter aftale med sognepræsten.

Lede et frivilligt voksenkor, som medvirker ved en gudstjeneste eller sangarrangement ca. 1 gang om måneden.

Som hovedregel er der gudstjeneste i 2 af pastoratets kirker hver søndag. Derudover er der ca. 24 begravelser/bisættelser og ca. 9 vielser om året.

Der er ca. 4 plejehjemsgudstjenester årligt.

Menighedsrådene lægger vægt på at organisten har en god fornemmelse for salmesangsledsagelse, er engageret og ansvarsbevidst samt har en positiv tilgang til arbejdsopgaverne og samarbejdet med kirkernes øvrige ansatte.

Orglerne i de tre kirker:

Rolfsted: Marcussen og Søn fra 1969, 10 stemmer, 2 manualer og pedal

Søllinge: Frobenius fra 1966, 4 stemmer

Hellerup: Marcussen og Søn fra 1958, 4 stemmer

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.269,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Bodil Schaap på telefonnummer 25 30 19 23/mail 7883fortrolig@sogn.dk eller til sognepræst Birte Jacobsen, på telefonnummer 65 98 20 03/mail bijac@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7883fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 11. september 2019 kl. 12.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted fredag den 20. september 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kontaktpersoner

Formand
Bodil Schaap
Hovednummer: 25301923
7883fortrolig@sogn.dk
Sognepræst
Birte Jacobsen
Hovednummer: 65982003
bijac@km.dk

Arbejdsgiver

ROLFSTED KIRKE
Mosegårdsvænget 15
5380 Dalby

Ansøgning

Søg via e-mail: 7883fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8516009
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om at optræde live

Læs mere
Henter jobs...