Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 september 2019

Organist

11 t/uge

Tølløse Kirke,Tølløse Sogn

Organist 11 t/uge
En stilling som organist ved Tølløse Kirke,Tølløse Sogn er ledig pr. 01.11 2019.

Stillingen er på 11 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

  • Som organist i Tølløse vil du få ansvaret for kirkens musikalske profil. Dine opgaver vil spænde over at spille til alle søn-og helligdage samt arrangere og afvikle kirkekoncerter. Du får ligeledes ansvaret for at samarbejde med musikere i forbindelse med særgudstjener. Tølløse sogn er et traditionelt landsogn – med udkig til byen og med en forkærlighed for den klassiske kirkemusik. Vi arrangerer og afholder gerne særgudstjenester og musikgudstjenester – men højmessen betragter vi hjørnestenen i kirkelivet.
  • Du skal samarbejde med kirkens anden organist der betjener kirken alle hverdage inkl. Lørdage og som spiller ved 8-10 højmesser per år.
  • Du får ansvaret for vikardækning for kirkesangere og organister alle ugens dage ved sygdom og ferie ligesom du vil også får ansvaret for tilsynet med kirkens orgel. Dette afspejler sig i stillingens normering.
  • Der er et ønske om på sigt at oprette børne/ungekor som organisten kan være leder for.

Tølløse Sogn har 4300 indbyggere, 10 ansatte i sognet.

Orglet i Tølløse Kirke er et nyrenoveret P.G Andersen orgel, 1966 med 6 stemmer.

Ansættelse sker ved Tølløse Sogns Menighedsråd beliggende Nybyvej 12, 4340 Tølløse

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.217,10 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sognepræst og daglig leder Ole Bach Piekut Tlf.: 59185337 og Kontaktperson Lone Bertelsen Tlf.: 51705146

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Tølløse Præstegård, Nybyvej 12, 4340 Tøllsøe eller på mail til 7284fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20/9 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 39.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kontaktpersoner

Sognepræst
Ole Bach Piekut
Hovednummer: 59185337
7284fortrolig@sogn.dk
Lone Berthelsen
Hovednummer: 51705146
7284fortrolig@sogn.dk

Arbejdsgiver

Tølløse Menighedsråd
Nybyvej 12
4340 Tølløse

Ansøgning

Søg via e-mail: 7284fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

 

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8516332
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...