Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 januar 2020

Organist

30 timer pr. uge

Ansgarkirken, Hedehusene

Kirke med fokus på fornyelse, fællesskab og forankring søger en alsidig organist

Åbenhed, glæde og diakoni er 3 kernebegreber for Ansgarkirken. Vi er en dynamisk arbejdsplads med 12 ansatte, som alle medvirker aktivt til kirkens vigtigste opgave:

 – nemlig at forkynde kristendommen.

Vi lægger vægt på, at der skal være plads til alle i kirken ligesom, der skal være noget for enhver. Således har vi en lang række af forskellige typer gudstjenester, arrangementer, koncerter og andre aktiviteter.
Du er velkommen til at tjekke kirkens hjemmeside www.hedehusenekirke.dk og Facebook ud for nærmere info.

Ansgarkirken har to organister. Vi har fornyligt fået besat den ene stilling, og nu søger vi endnu en organist til at dække de resterende timer, nemlig 30 timer pr. uge.

Vi søger en organist, der:
– først og fremmest kan indgå i et godt samarbejde med vores nuværende orga-
nist
– er en dygtig og alsidig musiker, der mestrer den rytmiske såvel som klassiske
genre – gerne med uddannelse indenfor begge
– vil være med til at forme kirkens musikalske profil og liv
– er fortrolig med Folkekirkens liturgi og salmer samt Højskolesangbogen
– vil indgå i et musikalsk samarbejde med kirkens resterende personale
– udviser velvillighed overfor menighedens særønsker ved kirkelige handlinger
– kan bidrage til den brede kirkemusikalske profil, som kirken på nuværende tids-
punkt har
– brænder for korarbejde og vil understøtte dette
– har erfaring med korarbejde for alle aldre

I ansøgning ser vi gerne, at du bringer dine kompetencer og særinteresser i spil, da det er vigtigt for os, at de ansatte kan byde ind med det, de er bedst til.

Dine arbejsopgaver vil blandt andet være:
– at spille ved kirkens højmesser, de kirkelige handlinger og ved forskellige arran-
gementer.
– i fællesskab med koncertudvalget at booke koncerter
– at understøtte og udvikle kirkens korskole
– at iværksætte et sang- og musiktilbud til unge og voksne

Vi tilbyder en arbejdsplads med:
– en travl og spændende hverdag med mange forskellige opgaver.
– et godt arbejdsmiljø og en homogen personalegruppe med en god, respektfuld
og humoristisk omgangstone.
– visioner for kirken.
– plads til, at den enkelte ansatte kan byde ind med sine evner og interesser.

Hedehusene Sogn har ca. 7000 indbyggere og 11 ansatte, hvoraf de 2 tager sig af kirkegården.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Hedehusene og Reerslev pastorat i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

En stilling som organist ved Ansgarkirken, Hedehusene Sogn er ledig pr. 1. januar 2020.

Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Ansættelse sker ved Hedehusene Sogns Menighedsråd beliggende Hovedgaden 369, 2640 Hedehusene.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,

CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt(nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.321,03 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vores organist Johannes Stenberg Brooks på mail organist@hedehusenekirke.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til eller på mail til 9083fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. januar kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt, at der er prøvetid i stillingen.

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...