Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 januar 2020

Organist

Ørnhøj og Nr. Omme pastorat

 

Stillingen som organist i Ørnhøj og Nr. Omme pastorat i Herning Nordre Provsti hhv. Skjern provsti er ledig og ønskes besat pr. 1. marts 2019. Stillingen er på 28 timer pr. uge. Der er fleksibilitet omkring timetal  og opgaver.

Vi tilbyder

  • To gode orgler i kirkerne. Orglet i Ørnhøj kirke er bygget af Krohn i 1972, det har 6 stemmer, 1 manual og pedal. Orglet i Nørre Omme kirke er bygget af Bruno Christensen, det har ligeledes 6 stemmer, 1 manual og pedal
  • En kreativ og fleksibel arbejdsplads
  • Gudstjenester med stor kirkegang
  • Flere typer gudstjenester
  • 2 voksenkor og et ungdomskor
  • Et rummeligt samarbejde med menighedsrådene

Vi ønsker en organist, som

  • kan forestå orgelspil, instrumental musikledsagelse af liturgi og menighedssang ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter
  • har erfaring med korarbejde og kan videreføre arbejdet med korene
  • kan organisere musikalske arrangementer i kirkerne
  • er fleksibel og villig til at arbejde sammen med kolleger og menighedsrådene i sognene

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 279.605 kr. – 408.653 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.055 kr. – 380.245 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 316.368 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd.

Der er tre måneders prøvetid. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos sognepræst Bodil Toftdahl tlf. 2087 8367, kontaktperson Erik Jensen tlf. 4074 6089, Ørnhøj menighedsråd eller formand Else Pedersen, Nr. Omme menighedsråd tlf. 2049 8931.

Ansøgning med relevante bilag skal være formand Else Pedersen, Algade 2d, Grønbjerg, 6971 Spjald i hænde senest den 23. januar. Ansøgningen kan også sendes pr. mail til 8754fortrolig@sogn.dk
Ansættelsessamtaler + prøvespil forventes at finde sted i uge 5.

Vigtige datoer

Offentliggjort den:
7. januar 2020
Ansøgningsfrist:
23. januar 2020
Ansættelsesdato:
1. marts 2020

Virksomheden tilbyder

Ansættelsesform:  Fastansættelse
Ugentlig arbejdstid:  Deltid
Vilkår:  Almindeligt job

Kontaktpersoner

Sognepræst
Bodil Toftdahl
Hovednummer: 20878367
8754fortrolig@sogn.dk
Erik Jensen
Hovednummer: 40746089
Else Pedersen
Hovednummer: 20498931

Arbejdsgiver

Ørnhøj Kirke
Hovedgaden 72
6973 Ørnhøj

Ansøgning

Søg via e-mail: 8754fortrolig@sogn.dk

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...