JOBSCENEN - Organist
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 9 oktober 2019

Organist

Ulstrupbro, Vester Velling og Sdr. Vinge Kirker i Favrskov Provsti, Århus Stift

Vi søger en organist til ansættelse 1. december 2019 eller snarest muligt.

Organistens tjenestesteder bliver Ulstrupbro, Vester Velling og Sdr. Vinge Pastorat med gensidig vikarforpligtelse for organisten i nabosognene Thorsø, Aidt og Vejerslev i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har indgået.

Stillingen er på 25 timer pr. uge med mulighed for yderligere 8 timer til babysalmesang, musikalsk legestue, sognecafé, minikonfirmander m.v.

Organisten skal bl.a. varetage følgende opgaver:

  • Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Medvirke ved planlægning og afvikling af koncerter og sangaftener
  • Medvirke ved plejehjemsgudstjenester
  • Medvirke ved arrangementer i sognehus og forsamlingshus
  • Korledelse af kirkens kor (p.t. børnekor og seniorkor)

Vi tilbyder:

En alsidig stilling som organist med gode muligheder for at sætte præg på opgaverne.
Vi har gode faciliteter, bl.a. har organisten eget kontor og vi har et godt arbejdsmiljø omkring vores kirker med frihed under ansvar.

Vi forventer:

At du mestrer både det klassiske orgelspil og de rytmiske musikformer – også på klaver og at du har lyst til at være en del af det sociale liv i og omkring kirkerne.

Vi vægter godt humør, folkelighed og gode samarbejdsevner højt og vi er åbne overfor nye ideer og søger en organist der er idé- og initiativrig og som vil indgå i et konstruktivt samarbejde med menighedsrådet og den øvrige personalegruppe.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.217,10 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.269,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.019,05kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Menighedsrådet vil indhente referencer på relevante kandidater forud for ansættelse.

Yderligere oplysninger, herunder de forskellige orgeltyper, kan fås ved henvendelse til:

Arne Rasmussen (Kontaktperson) tlf. 42173635

Knud Fries (sognepræst) tlf. 86463386

Helle Kjær Mikkelsen (formand, pastoratsråd) tlf. 40966143

Se også vores hjemmeside www.ulstrupbrokirke.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning incl. relevante bilag senest 9. oktober 2019 kl. 12.00

Ansøgningen skal sendes pr. mail til: 9102fortrolig@sogn.dk, mrk. ”Ansøgning – Organist”.

Vi forventer at afholde prøvespil og ansættelsessamtaler i uge 43.

 

Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Support inden for scenen

Læs mere
Henter jobs...