JOBSCENEN - Organist
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 oktober 2019

Organist

Rønnebæk Kirke, Næstved Provsti

Ledig stilling som Organist i Rønnebæk Kirke, Næstved Provsti

Stillingen som organist ved Rønnebæk kirke er ledig og opslås hermed og ønskes besat hurtigst muligt.

Organiststillingen er en deltidsstilling på 18,5 timer (18,5/37) om ugen.  Jobbet består af at spille til højmesser og andre kirkelige handlinger i Rønnebæk Kirke, Kirkevej 1, 4700 Næstved.

Der kræves:

  • At du er eller bliver fortrolig med de kirkelige handlinger.
  • At du er i stand til at samarbejde med Menighedsråd og de øvrige medarbejdere.
  • At du er fleksibel, har humor, ordenssans og er serviceminded, da der er stor kontakt til pårørende og besøgende i kirken.

Er du uddannet P.O. organist eller kirkemusiker vil det være fint, men ikke noget krav.

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der er plads til frihed under ansvar med engagerede medarbejdere, der gerne vil skabe en synlig kirke- og kirkeliv i lokalsamfundet.  Som vores nye organist får du rig mulighed for at præge din egen stilling. Menighedsråd, præster og øvrigt personale er åbne for nye ideer og tiltag.

Ansættelse sker ved Rønnebæk Menighedsråd beliggende Kirkevej 3, 4700 Næstved. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår eller har indgået herom.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.217,10 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der vil være en prøvetid på 3 måneder.

Menighedsrådet kan oplyse, at vi – efter aftale – indhenter referencer og børneattest.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ditte Marie Nielsen på:  dittemnielsen72@gmail.com

Ansøgning med relevante bilag sendes til kontaktperson Ditte Marie Nielsen på

mail: 7500fortrolig@sogn.dk, senest den 20. oktober 2019. Samtaler vil blive afholdt løbende.

Kontaktpersoner

Ditte Marie Nielsen
dittemnielsen72@gmail.com

Arbejdsgiver

Rønnebæk Kirke
Østre Kapelvej 10
4700 Næstved

Ansøgning

Søg via e-mail: 7500fortrolig@sogn.dk

 

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8581303
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...