Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 22 februar 2019

Organist­assistent

Holsted kirke i Næstved

Stilling som Organistassistent ved Holsted kirke i Næstved, er ledig til besættelse snarest.

Vi søger en 18 timers organist assistent som i samarbejde med kirkens 1. organist og kirkens øvrige medarbejdere skal understøtte kirkens aktive musikliv og varetage følgende opgaver:

 • Spille til gudstjenester i kirken og institutioner (plejehjem m.m.)
 • Understøtte og videreudvikle kirkens musikliv
 • Sammen med 1. organisten varetage korarbejde
 • Forestå babysalmesang
 • Indgå i afløsningsordning med kirkens 1. organist
 • Medvirke ved konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning
 • Medvirke til musikalske tiltag og koncerter
 • Menighedsmøder, udvalgsarbejde m.m.

Vi forventer:

 • At du er ansvarsbevidst, omhyggelig, pålidelig og kan arbejde selvstændigt
 • At du vil være kirkens ansigt udadtil
 • At du er mødestabil
 • At du har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med engagerede og

imødekommende medarbejdere, menighedsråd og frivillige

Vi tilbyder:

En god arbejdsplads med imødekommende og engagerede kolleger, menighedsråd og frivillige.

Ansættelse sker ved Holsteds Sogns Menighedsråd beliggende Holsted Allé 1, 4700 Næstved.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

OK tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansøgningsfrist: fredag 22. februar. kl. 12.00. der forventes at afholde ansættelsessamtaler i uge 9.

Yderligere oplysninger om stillingen kan få ved henvendelse til Organist Birgit Olsen +452274 9112 eller Pia Garn Holgersen +4525718028

Ansøgning

med relevante bilag sendes til kontaktperson Pia Garn Holgersen på mail: 9162fortrolig@sogn.dk

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8198559
Annonce
Annonce

Fotoredigering i GIMP

kursus
11 sepKøbenhavn
25 sepAarhus

Lær at redigere billeder til dit pressemateriale

Læs mere
Henter jobs...