Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 marts 2019

Organist, kantor

Brinstrup Stigersted og Gytstinge, Ringsted

Organist, kantor

Organist ved Brinstrup Stigersted og Gytstinge kirker på 12 timer pr. uge.

Vi tillbyder:

Godt tværfaglidt samarbejde mellem såvel de to menighedråd som ansatte.

Etableredet samarbejd med præst, kirkesanger og øvrige ansatte ved kirkerne.

Mulighed for efteruddannelse.

Vi ønsker en organist som:

Kan forestå orgelspil, instrumental musikledsagelse af liturgi og menighedssang ved gudstjenester.

kirkelige handlinger og andre aktiviteter.

Sammen med menighedsrådne arrangerer musikgudstjenester og kirkekoncerter.

Kan medvirke ved konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning.

Kan deltage i sognearrangementer herunder ældresammenkomster.

Ansættelsen sker ved Brindstrup-Sigersted og Gtrstinge Sogns Menighedsråd Egerupvej 11 4100 Ringsted

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet. og CO10 fællesoverenskomsten og organisatoinsaftale for kirkefuktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikerer.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale. dk

Nuværende tjenstemandansatte organister har ret til at bevare deres tjenstemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Kontaktpersoner

Menighedrådsformand
Gitte Stolberg
gitte.stolberg@gmail.com
Menighedsrådsformand
Else Hansen
Hovednummer: 25889818
eh.hobby@vip.cybercity.dk

Arbejdsgiver

Bringstrup Præstegård
Egerupvej 11
4100 Ringsted
(Arbejdspladsen ligger i Ringsted)

Ansøgning

Søg via e-mail: gitte.stolberg@gmail.com
Søg skriftligt

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8256681
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om at optræde live

Læs mere
Henter jobs...