JOBSCENEN - Organist/ KIirkemusiker
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 18 november 2019

Organist/ KIirkemusiker

Thisted Provsti

Organist/KIirkemusiker til Thisted Provsti
 

Organist/Kirkemusiker søges til Hansted – Klitmøller – Ræhr – Vigsø Pastorat, Thisted Provsti 1. januar 2020 eller efter aftale

Vi søger en organist/kirkemusiker, der

 • har en god liturgisk fornemmelse og en bred faglighed     inden for både den klassiske og rytmiske genre
 • kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne i kirkerne, på plejehjemmet og øvrige kirkelige handlinger
 • kan lede babysalmesang
 • har erfaring med ledelse af et både børne – og voksenkor
 • vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde og kirkernes øvrige aktiviteter
 • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med øvrige medarbejdere, præster, menighedsråd og frivillige
 • vil arbejde tæt sammen med vores fuldtidsansatte organist om planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne i de 4 sogne
 • er kirkeligt engageret og indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet
 • engageret og indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet

Vi tilbyder

 • en stilling på 16 timer pr. uge
 • en fleksibel medarbejderstab
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med sognenes præster og fire menighedsråd

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet
og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for
kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og
kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner).
Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås
mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,
CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/ACskalaen.
Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner).
Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner).
Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til
det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og
basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 36.321,03 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af
organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse
med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de
aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand for Klitmøller menighedsråd Ove Thingstrup Holler tlf. 30 33 88 42
Organist Niels Junget, tlf. 40 63 06 43

Ansøgningsfristen er mandag d. 18. november 2019 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til formand Ove Thingstrup Holler
mail: 9127fortrolig@SOGN.DK
Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 47 eller 48

Menighedsrådene kan oplyse, at

– der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
– der er tre måneders prøvetid
– der er indgået en vedtægt for samarbejdsaftale mellem de fire menighedsråd
om fælles organister i sognene.

Generelle informationer:

Orglet i Hansted Kirke: Marcussen & Søn fra 2010, 13 stemmer, 2 manualer, pedal
Orglet i Klitmøller Kirke: I. Starup & Søn fra 1949, 8 stemmer, 2 manualer, pedal
Orglet i Ræhr Kirke: Bruno Christensen & Sønner fra 1979, 5 stemmer, 1 manual, pedal
Orglet i Vigsø Kirke: Bruno Christensen & Sønner fra 1982, 5 stemmer, 1 manual, pedal

Læs mere om sognene på www.hanstedkirke.dk

Vi ser frem til at modtage din ansøgning

Kontaktpersoner

Formand for Klitmøller menighedsråd
Ove Thingstrup Holler
Arbejde direkte: 30338842
9127fortrolig@SOGN.DK
Organist
Niels Junget
Arbejde direkte: 40630643

Arbejdsgiver

HANSTED MENIGHEDSRÅD
Centervej 4
7730 Hanstholm

Ansøgning

Søg via e-mail: 9127fortrolig@SOGN.DK

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8607616
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...