JOBSCENEN - Organist/ kirkemusiker
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 maj 2019

Organist/ kirkemusiker

Hodde, Horne, Tistrup og Thorstrup sogne

Organist/kirkemusiker

Hodde, Horne, Tistrup og Thorstrup sogne ønsker, til en nyoprettet stilling, en fælles organist/kirkemusiker.

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer per uge og ønskes besat hurtigst muligt.

Ansættelsen sker ved Tistrup kirke, Tistrup menighedsråd. Der er et fast udvalg fra alle 4 menighedsråd med valgt fast kontaktperson.

Vi forventer, at:

  • Du er uddannet KONOK organist (tidligere PO) eller lignende, og kan kan spille i vores 4 forskellige kirker, hvor der er tilknyttet andre organistvikarer (evt. en organistassistent)
  • Du er lige engageret uanset om der spilles til højmesse, bryllup, begravelser eller andre arrangementer. Vores gudstjenester er ret traditionelle.
  • du er fleksibel og har gode samarbejdsevner.
  • du vil gerne arbejde med korledelse og andre opgaver
  • Du er initiativrig

Om stillingen

Hodde, Horne, Tistrup og Thorstrup sogne er landsogne med i alt ca. 4.000 folkekirkemedlemmer. Der er 5 til 10 km mellem kirkerne. Der skal betjenes 4 landsbykirker samt 2 plejehjem. Der er 2 præster og 4 menighedsråd. Derudover består personalet af gravere og kirkesangere. Du vil blive ansat af Tistrup Menighedsråd, og du får en fast kontaktperson som din daglige leder. Vi forventer at ansætte 1-2 vikarer eller en organistassistent. Vi har et samarbejde med skolerne og ønsker at igangsætte et korsamarbejde evt. også for voksne og unge.

Kirkernes orgler:

Hodde fra 1947 med fem stemmer og et manual, bygget af Marcussen & søn, Åbenrå.

Horne fra 1957 med otte stemmer og to manualer og anhangspedal, bygget af Marcussen & søn, Åbenrå.

Tistrup fra 1967 med syv stemmer, et manual og pedal, bygget af Brødrene Bruhn, Årslev.

Thorstrup fra 1953 med fem stemmer, et manual og anhangspedal, bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri v/Troels Krohn, Hillerød.

Vi tilbyder:

  • Samarbejde med engagerede kolleger i et godt arbejdsmiljø, der vægter teamsamarbejdet højt
  • Godt samarbejde mellem engagerede menighedsråd
  • Et rigt menighedsliv
  • Mulighed for at præge den musikalske udvikling i vores 4 sogne herunder samarbejdet med de 3 skoler i sognene.

Ansøgningsfrist 23. maj 2019.

Ansøgningen sendes til Fortrolig@8870.dk

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du henvende dig på, sognepræst Finn Pedersen, 75264055 eller, sognepræst Lars Bom, 75299308

Ansættelsesvilkår

Ansættelse af organist vil være omfattet af Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 10. september 2015 med tilhørende protokollat jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk .

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460 kr. – 377.084 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280. kr. – 405.255 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.390 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.610. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.738 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget 4 kirker udgør årligt 36.019,05 kr. (nutidskroner)

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Kontaktpersoner

Sognepræst
Finn Pedersen
Hovednummer: 75264055
Sognepræst
Lars Bom
Hovednummer: 75299308

Arbejdsgiver

HORNE KIRKE
Engkanten 1
6800 Varde
(Arbejdspladsen ligger i Varde)

Ansøgning

Søg via e-mail: Fortrolig@8870.dk

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8368362
Annonce
Annonce

Rytmisk Korarrangement 2020

kursus
13 junOnline

En-dags online workshop

Læs mere
Henter jobs...