JOBSCENEN - Organist/ kirkemusiker
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 31 juli 2019

Organist/ kirkemusiker

Stepping og Frørup kirker

Organist/kirkemusiker

Organist/kirkemusiker

En stilling som organist ved Stepping og Frørup kirker, Stepping-Frørup menighedsråd er ledig til besættelse pr. 1. august 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er på 20 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

– musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger

– medvirke ved 4 – 6 årlige andre tema/aftengudstjenester

– medvirke ved månedlige plejehjemsgudstjenester i Christiansfeld

– deltage ved dele af konfirmand- og minikonfirmandundervisningen

– medlem af menighedsrådets aktivitetsudvalg

– være positivt indstillet overfor inddragelse af forskellige musikformer

– indgå i et fleksibelt samarbejde med øvrige ansatte og menighedsrådet

– afprøve nye tiltag – og være idérig omkring udviklingen af kirkelivet

– videreudvikle voksenkoret og børne/ungdomskoret

– varetage PR for menighedsrådet/aktivitetsudvalget og holde hjemmeside opdateret

Stepping og Frørup er begge landsogne med 850/250 indbyggere med levende

idrætsforening, friskole, brandværn, spejdere, borgerforening. Sognepræsten er ansat i

50% stilling.

Begge orgler er restaureret inden for de sidste 10 år.

Ansættelse sker ved Stepping-Frørup Sognes Menighedsråd beliggende Langforte 4, Stepping, 6070 Christiansfeld

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillæg 30.269,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.
OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Ann-Grete Edelberg på telefonnummer 25 39 25 56

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kontaktperson Ann-Grete Edelberg, Højrup Overskovvej 13, 6070 Christiansfeld eller på mail til 8983@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den  1/8-2019

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted uge 32/33

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kørekort:
B, A10

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8428769
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...