Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 12 juli 2019

Organist/ Kirkemusiker

Sct. Knuds Kirke, Rønne

Organist/Kirkemusiker

Stilling som organist ved Sct. Knuds Kirke på 11 timer ugentlig, ønskes besat snarest.

Knudsker sogns menighed, er kendetegnet ved et særdeles trofast og levende menighedsliv, som gerne deltager i samtlige gudstjenester og øvrige arrangementer.

Vi ønsker en person, som er faglig dygtig, fleksibel, god til samarbejde og interesserer sig for kirkens liv og vækst. Gudstjenesteforpligtelserne rummer opgaver som højmesser og øvrige kirkelige handlinger, plus andre diverse arrangementer, som f.eks. sogneaftener, konfirmandforældreaftener og plejehjemsgudstjenester.

Indenfor rammerne i stillingen, er der rig mulighed at komme med ideer m.m. i samarbejde med det øvrige personale.

Orglet i Sct. Knuds Kirke er et Frobenius orgel med 6 stemmer.

Ansættelsen sker ved Knudsker Sogns Menighedsråd, Snorrebakken 54 B, Knudsker og er enten omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation COII med løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten eller ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirkemusiker.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280 kr. – 405.255 kr. Fikspunktet er 284.390 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.373 kr. Alle beløb er nutidskroner.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Flemming Mose Lauridsen, på tlf.nr. 56 95 32 95/30 11 75 24.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7553@sogn.dk, att. formand Per Jensen, tlf. nr. 51 70 27 50 eller kontaktperson Minni Westh, tlf. nr. 50 81 56 50.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. juli 2019 kl. 12:00.

Kontaktpersoner

Sognepræst
Flemming Mose Lauridsen
Hovednummer: 56953295
Mobil: 30117524

Arbejdsgiver

KNUDSKER MENIGHEDSRÅD
Snorrebakken 54B
3700 Rønne

Ansøgning

Søg via e-mail: 7553@sogn.dk

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8439104
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus
13 novKøbenhavn

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...