Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 marts 2020

Organist/ kirkemusiker

Ferslev og Vellerup Kirker

Ferslev og Vellerup kirker søger organist/kirkemusiker
 

Ferslev og Vellerup Kirker søger organist/kirkemusiker

En stilling som organist ved Ferslev og Vellerup Kirker, Ferslev-Vellerup Sogne er ledig pr. 01.04.2020. Stillingen er på 8 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

• Forestå orgelspil, instrumental musikledsagelse af liturgi og menighedssang ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter, såvel i som uden for kirkerne. • Forestå koncertarrangementer i samarbejde med aktivitetsudvalget.

Ferslev-Vellerup Sogne har 1513 indbyggere og fire ansatte i sognet. Sognet er et landsogn med gudstjenester hver uge og kirkelige handlinger spredt over året. Der er også plejehjemsgudstjenester og familiegudstjenester.

Orglet i Ferslev Kirke er et Starup orgel fra 1966 med 6 stemmer. Orglet i Vellerup er et Frobeniusorgel fra 1976 med 6 stemmer

Vi forventer, at du: • Har uddannelse som organist/er kirkemusiker. • Er god til at samarbejde. • Er fleksibel i forhold til arbejdstider.

Ansættelse sker ved Ferslev-Vellerup Sognes Menighedsråd beliggende Mejerivej 1, 4050 Skibby

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny

løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.321,03 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er ikke rådighedsforpligtelse tilknyttet stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til My Fuglsig Simonsen på telefonnummer 20144441.

Ansøgningen med relevante bilag sendes att.: My Fuglsig Simonsen på mail til 7456fortrolig@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 01.03.2020 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 11-12. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kontaktpersoner

Kontaktperson
My Simonsen
Hovednummer: 20144441
7456fortrolig@sogn.dk

Arbejdsgiver

Ferslev Kirke
Kirkegade 24B
4050 Skibby

Ansøgning

Søg via e-mail: 7456fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8753569
Annonce
Annonce

Autentisk sangskrivning

kursus
2 mar

Er du i kontakt med din indre sangskriver og slipper du dine sange fri? 

Læs mere
Henter jobs...