Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 25 september 2019

Organist/ Kirkemusiker

Hjerm Østre og Hjerm Vestre Kirker

Organist/Kirkemusiker til Hjerm Østre og Hjerm Vestre Kirker
Da vores organist har valgt at søge nye udfordringer, er organiststillingen ved Hjerm Menighedsråd ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Stillingen er på 29 timer pr. uge.

Vi har to kirker, Hjerm Østre Kirke og Hjerm Vestre Kirke, og tilknyttet én præst, som du vil få et meget tæt samarbejde med.

Vi ønsker med stor kreativitet at skabe de bedst mulige rammer for et levende kirkeliv blandt Hjerms beboere. Derfor har vi en bred vifte af forskellige gudstjenestetilbud der inkluderer klassiske højmesser og familievenlige gudstjenester som f.eks. Pizzagudstjeneste, Dåbstræf og gudstjeneste i Hjerm Bypark eller Hallen mm. Vi har også mere meditative gudstjenester. Vi bruger gerne både lovsange og nyere salmer.

Kirken arrangerer desuden velbesøgte sogneeftermiddage, højskolesangaftner, ægteskabskurser, Alpha-kurser, foredragsaftner, babysalmesang, børne- og voksenkor.

I Hjerm har vi et meget aktivt FDF som vi arbejder tæt sammen med i forbindelse med BUSK, Palmesøndag og Konfirmandlejr, DFS (Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler) har både børneklub og juniorklub. Indre Mission i Hjerm støtter ligeledes godt op om kirken. Hjerm har skole og børnehave/vuggestue samt et meget aktivt idræts- og foreningsliv.

Arbejdsopgaverne ved Hjerm Kirker er:

  • At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker og på plejehjem i Struer.
  • At medvirke ved konfirmandundervisning og -lejr.
  • At være en vigtig brik i forbindelse med afholdelse af koncerter, højskoleaftener, pizzagudstjenester m. flere.
  • At drive kor – alt efter lokal tilslutning og samarbejde med f.eks. skolen.
  • At forestå babysalmesang og dagplejesalmesang.

Vi søger følgende kompetencer:

  • At du musikalsk bestrider både klassisk salmesang, men også festlige børnesange og nyere musik og er villig til eksperimentere.
  • At du har erfaring, eller interesse for at være med til at udvikle musikken i kirkerne.
  • At du er god til at fremme samarbejdet med den stor gruppe frivillige, der er tilknyttet kirkens aktiviteter.
  • At du kan møde vores sogn, der hvor de færdes, i et sprog som de kan relatere til.

Der er lavet en samarbejdsaftale mellem Hjerm, Gimsing og Struer menighedsråd om afløsning som er en del af stillingen.

Vi kan tilbyde:

Et positivt arbejdsmiljø med et aktivt menighedsråd. Stor frihed under ansvar og mulighed for at påvirke stillingens indhold. Vi er fleksible i forhold til at tilpasse stillingens indhold til den rette person.

Orglet i Vestre er af mærket Frobenius, det har to manualer og 14 stemmer, heriblandt en vox humana, som skal stemmes jævnligt. Orglet i Østre er også af mærket Frobenius, der er ét manual, 7 stemmer og pedal. Begge instrumenter er i meget god stand.

Løn og ansættelsesforhold.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10. Her ansættes efter baggrund/uddannelse og anciennitet.

Overenskomstaftalerne og lønskalaer kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Line Hoel på tlf.: 27146950 eller mail: Line.hjermkirker@outlook.dk eller formand Robert Stoltenberg på tlf.: 51956390 eller mail: Robertstoltenberg90@gmail.com og på kirkens hjemmeside: www.hjermkirker.dk.

I forbindelse med ansættelsessamtaler indhentes referencer. Ansættelse forudsætter tilfredsstillende børneattest. Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 8820fortrolig@sogn.dk senest d. 25. september 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted d. 27. september 2019.

Kontaktpersoner

Line Hoel
Arbejde direkte: 27146950
Line.hjermkirker@outlook.dk

Arbejdsgiver

Hjerm Menighedsråd
Kirkevej 9
7560 Hjerm

Ansøgning

Søg via e-mail: 8820fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8537244
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...